Dagens bibelord 22.08.2019

Gal 5,1-6

1Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. 2Hør hva jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus være til minste hjelp for dere. 3Jeg erklærer igjen: Hver den som lar seg omskjære, er forpliktet til å holde hele loven. 4Dere som vil bli rettferdige ved loven, er skilt fra Kristus; dere er falt ut av nåden. 5Men vi venter i Ånden, ved tro, på den rettferdigheten som er vårt håp. 6For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret; her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Hvorfor har du håp?

Av Andreas Johansson [ Les mer ]

Menighetsweekend Strand Leirsted

11. - 13. oktober 2019 [ Les mer ]

Vil du være med i en bibelgruppe?

Odd Gjerpe er bibelgruppe-koordinator i Bjerkely. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

22 Aug
Salmekveld
Kl. 19:00
25 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
11. søndag i treenighetstiden
Tale v/Berit og Tom Erik Horn
\"Takke av Andreas som vikarprest
i Bjerkely menighet\"

Offer til Kirke/ skole
01 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
12. søndag i treenighetstiden
Morten Askjer
Forbønn for ansatte på bjerkely

Offer til Bjerkely skole

08 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
13. søndag i treenighetstiden
Tale v/Kjetil Basaas
Offer til Kirke/ skole
15 Sep
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Vingårdss./14.søndag i treenighetstiden
Prest: Morten Askjer
Høsttakkefest - familiegudstjeneste

Offer til Bjerkely skole
22 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
15. søndag i treenighetstiden
Tale v/Tonje Belibi
Offer til Ungdomsarbeidet

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Moveien stengt

- Moe menighet Kommunen skifter ut vann- og avløpssystemer og holder Moveien stengt ut november. Dette påvirker adkomsten til kirken. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK