Dagens bibelord 24.03.2018

Sak 9,9-10

9Bryt ut i jubel, datter Sion!Rop av glede, datter Jerusalem!Se, din konge kommer til deg,rettferdig og rik på seier,fattig er han og rir på et esel,på en eselfole. 10Jeg skal gjøre ende på vognene i Efraimog hestene i Jerusalem,krigsbuen skal brytes i stykker.Han skal forkynne fred for folkeslagene,hans velde skal nå fra hav til hav,fra Storelven til jordens ender.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Informasjonsbrosjyre om Bjerkely menighetssenter

I brosjyren er det informasjon om kirken, utleie og om skolen. Klikk på linken for se brosjyren, og evt. skrive den ut. [ Les mer ]

Menighetsweekend 6.-8. april

Fredag 6. april – søndag 8. april på Sole Gjestegård. Se program! [ Les mer ]

Konfirmanter 2018

Granly menighet har 25 konfirmanter. Flere av disse er hjemmehørende i Bjerkely menighet. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

24 Mar
DELuKs Påskelier
Påskeleir Trysil 24. til 28. mars
Mer informasjon finnes på DELuKs facebooksider
Avreisetid er ikke oppgitt
25 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Palmesøndag
Tale v/Bibelgruppe
Offer til Ny kirke/ skole
29 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Skjærtorsdag
Prest: Bertil Andersson

30 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Langfredag
Tale v/Musikkutvalget
01 Apr
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
Påskedag
Prest: Andreas Johansson
Offer til Prestetjenesten
10 Apr
Hvitveisen
Kl. 17:30
Hvitveisen er en aktivitetssamling med full fart og mye kreativitet! Annenhver tirsdag samles barn fra 4-13 år i Bjerkely skoles lokaler.
[ Les mer ]

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Påskerefleksjon – Det helt ubegripelige!

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Jesu venner visste det like godt som vi: Døde mennesker er døde og forblir døde. Jesus forberedte dem på at han skulle stå opp fra graven, men det prellet av. Derfor var det bare én ting som kunne overbevise dem: personlige, virkelige møter. [ Les mer ]

Program for DELKs sankthansstevne 2018

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Velkommen til DELKs sommerstevne med tema ”Bygge for livet”! Vi gleder oss over å kunne invitere til et todagers sommerstevne på Gjennestad i Vestfold. [ Les mer ]

Min bibelhelt IV – Elia

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Vi er kommet til fjerde del i spalten «Min Bibelhelt», og denne gangen utfordres leserne til å bli bedre kjent med Elia. Jeg prøver å finne ut noe om karaktertrekkene til ulike personer i Bibelen for å se hva jeg kan lære av dem. [ Les mer ]