Dagens bibelord 25.03.2019

Luk 1,46-56

46Da sa Maria: «Min sjel opphøyer Herren, 47og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. 48For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, 49for store ting har han gjort mot meg,han, den mektige; hellig er hans navn. 50Fra slekt til slekt varer hans miskunnover dem som frykter ham. 51Han gjorde storverk med sin sterke arm;han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. 52Han støtte herskere ned fra tronenog løftet opp de lave. 53Han mettet de sultne med gode gaver,men sendte de rike tomhendte fra seg. 54Han tok seg av Israel, sin tjener,og husket på sin miskunn 55slik han lovet våre fedre,Abraham og hans ætt, til evig tid.» 56Maria ble hos Elisabet i omkring tre måneder. Så vendte hun hjem.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Menighetsweekend Strand Leirsted

11. - 13. oktober 2019 [ Les mer ]

Vil du være med i en bibelgruppe?

Odd Gjerpe er bibelgruppe-koordinator i Bjerkely. [ Les mer ]

Hvitveisen

Hvitveisen er en aktivitetssamling med full fart og mye kreativitet! Annenhver tirsdag samles barn fra 4-13 år i Bjerkely skoles lokaler. Nå er datoene for høsten 2018 satt. Velkommen! [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

26 Mar
Hvitveisen
Kl. 17:30
Fra kl. 17.30 til 19.15

28 Mar
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Harald K Hammer
Er Bibelen for alle?

30 Mar
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover


31 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i fastetiden
Tale v/Tim E Peterson
Markusevangeliet

Offer til Lokalt menighetsarbeid
05 Apr
Familiekor
Kl. 16:30
07 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
4.s. i fastetiden
Prest: Morten Askjer
Offer til Ny kirke/ skole

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

For Guds ord funker!

- Moe menighet Mens du venter på neste nummer av Underveis kan du allerede nå lese en av sakene her! [ Les mer ]

Peter Johansen innsatt som prest i Granly menighet

- Granly menighet, Tønsberg Peter Johansen ble innsatt som prest under gudstjenesten i Granly kirke i Tønsberg søndag 10. mars, og en nesten fullsatt kirke hadde møtt fram for å være med på den høytidelige handlingen. [ Les mer ]

Mor, far og barn

- Østfold menighet Øivind Benestad fra stiftelsen MorFarBarn besøkte Østfold 28. februar til 3. mars. Arrangør var en felleskirkelig komite, med representanter fra ulike kirkesamfunn og kristne organisasjoner i fylket, inkludert DELK. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Bertil Andersson ny tilsynsmann i DELK

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det har i dag vært opptelling av stemmene i siste runde av tilsynsmannsvalget. Bertil Andersson fikk 66,2% av de avgitte stemmene, og har svart ja til å gå inn i kallet som ny tilsynsmann i DELK [ Les mer ]

Ny prest til Granly menighet

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Stillingen som prest i Granly menighet ble utlyst i begynnelsen av desember 2018. Siste uke voterte DELKs rådsmøte i favør av at Peter Johansen tilbys stillingen som ny prest til vår menighet i Tønsberg. Peter takket etter kort tid ja til stillingen. [ Les mer ]