Dagens bibelord 22.07.2019

Mark 16,1-11

1Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. 2Tidlig om morgenen den første dagen i uken kom de til graven da solen gikk opp. 3De sa til hverandre: «Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven?» 4Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet fra. Den var meget stor. 5Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet. 6Men han sa til dem: «Vær ikke forferdet! Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham! 7Men gå og si til disiplene hans og til Peter: ‘Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa dere.’» 8Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og ute av seg. De sa ikke et ord til noen, for de var redde. 9*Etter at Jesus var stått opp igjen, tidlig den første dagen i uken, viste han seg først for Maria Magdalena, som han hadde drevet sju onde ånder ut av. 10Hun gikk av sted og fortalte det til dem som hadde vært med ham, og som nå sørget og gråt. 11Men da de fikk høre at han levde, og at hun hadde sett ham, trodde de det ikke.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Hvorfor har du håp?

En artikkel av Andreas Johansson [ Les mer ]

Menighetsweekend Strand Leirsted

11. - 13. oktober 2019 [ Les mer ]

Vil du være med i en bibelgruppe?

Odd Gjerpe er bibelgruppe-koordinator i Bjerkely. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

28 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
7. søndag i treenigheten
Prest: Rolf Ekenes
Offer til Misjon
04 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
8.søndag i treenighetstiden
Tale v/Ole Døvik
\"Dialog og informasjon om historieverket
ved Bendiksen\"

Offer til Kirke/ skole
11 Aug
Gudstjeneste
Kl. 11:00
9. søndag i treenighetstiden
Erling Rantrud
Offer til Prestetjenesten

18 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
10. søndag i treenighetstiden
Tale v/Idar Brekkå
Informasjon fra bygningsgruppa

22 Aug
Salmekveld
Kl. 19:00
25 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
11. søndag i treenighetstiden
Tale v/Berit og Tom Erik Horn
\"Takke av Andreas som vikarprest
i Bjerkely menighet\"

Offer til Kirke/ skole

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Kunstnerprest med egen utstilling

- Moe menighet En av de mange gode egenskapene til presten vår, Erling Rantrud, er å tegne. Derfor har vi kunnet invitere til et helt nytt type menighetsarrangement: Kunstutstilling. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK