Dagens bibelord 21.07.2018

Jes 1,16-20

16Vask dere, gjør dere rene!Få de onde gjerningenebort fra mine øyne,hold opp med å gjøre ondt, 17lær å gjøre godt!Søk det som er rett,hjelp den undertrykte,vær forsvarer for farløse,før enkers sak! 18Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren.Om syndene deres er som purpur,skal de bli hvite som snø,om de er røde som skarlagen,skal de bli hvite som ull. 19Hvis dere er villige og lydige,skal dere få spise det gode i landet. 20Men er dere uvillige og trassige,skal dere fortæres av sverd.For Herrens munn har talt.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Last ned høstens programfolder

Her kan du laste ned programmet for høsten 2018 [ Les mer ]

Konfirmasjon i DELK

Du som skal begynne i 9. klasse er invitert til å melde deg på DELKs konfirmantopplegg for 2018/2019. [ Les mer ]

Informasjonsbrosjyre om Bjerkely menighetssenter

I brosjyren er det informasjon om kirken, utleie og om skolen. Klikk på linken for se brosjyren, og evt. skrive den ut. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

22 Jul
Gudstjeneste i Horten
Kl. 11:00
9. søndag i treenighetstiden
På grunn av sommer og ferie, har vi valgt å ikke ha møte i Bjerkely , men heller støtte opp om Gudstjenesten i Horten
29 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
10. søndag i treenighetstiden
Rolf Ekenes
Offer til Prestetjenesten
05 Aug
Søndagsmøte på Granly
Kl. 11:00
11. søndag i treenighetstiden
Tale v/Lars Håkon Slette

12 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
12. søndag i treenighetstiden
Tale v/Idar Brekkå
Offer til Bondal
19 Aug
Gudstjeneste
Kl. 11:00
12. søndag i treenighetstiden
Prest: Morten Askjer
Skolens ansatte inviteres
Offer til Bjerkely skole
23 Aug
Salmekveld
Kl. 19:00
Vi synger fra den nye salmeboken

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Sommer og tidlig høst i menigheten

- Ryenberget menighet Hver søndag i sommer er det enten gudstjeneste eller sommerandakt i kirken kl. 11. Mer konkret informasjon finner du i kalenderen. Søndag 19. august er det forbønn for skolepersonalet og avskjedsmarkering for prest Ulf Asp. Søndag 2. september drar menigheten på tur til Høgsveen retreat- og gjestegård. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Prestenes vaktuker sommeren 2018

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn En oversikt over prestenes tjenesteuker gjennom sommeren finnes på midtsidene i Underveis, og nå er også oversikten å finne her på DELKs nettsider. Klikk på Les mer og se hele den detaljerte listen. [ Les mer ]

Et nødvendig brev

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det er en kommentar vi har møtt fra flere i det senere: Hvorfor var det nødvendig å sende et slikt brev til flere tusen mennesker for ting som ligger mange tiår tilbake i tid? Det vil rippe opp i gjengrodde sår; la det få ligge. Det kan føre til konsekvenser vi ikke kan ane rekkevidden av. [ Les mer ]

Vakkert vær og flott program på årets sankthansstevne

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Et variert, godt og utfordrende program over to dager med blant annet bibeltime, familiemøte, seminarer og gudstjeneste, er bare litt av det vi sitter igjen med etter årets sankthansstevne. Det flotte sommerværet skapte en ekstra fin ramme om hele arrangementet. [ Les mer ]