Dagens bibelord 23.05.2019

Sal 95,1-7

1Kom, la oss juble for Herren,hylle vår frelses klippe! 2La oss gå fram for ham med lovsang,hylle ham med sang og spill! 3For Herren er en stor Gud,en stor konge over alle guder. 4Han har jordens dyp i sin hånd,fjelltoppene tilhører ham. 5Havet er hans, han har skapt det,hendene hans har formet det faste landet. 6Kom, la oss knele og kaste oss ned,bøye kne for Herren, vår skaper! 7For han er vår Gud,vi er folket han gjeter,flokken i hans hånd.Ville dere bare høre hans røst i dag!

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Hvorfor har du håp?

En artikkel av Andreas Johansson [ Les mer ]

Menighetsweekend Strand Leirsted

11. - 13. oktober 2019 [ Les mer ]

Vil du være med i en bibelgruppe?

Odd Gjerpe er bibelgruppe-koordinator i Bjerkely. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

25 Mai
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

26 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
6.s. i påsketiden
Tale v/Bibelgruppe
Offer til Ny kirke/ skole
30 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 21:11
Kristi himmelfartsdag
Boe Johannes Hermansen
Offer til Lokalt menighetsarbeid

31 Mai
Familiekor
Kl. 16:30
02 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Søndag før pinse
Tale v/Eirik Thorvaldsen
Offer til Ny kirke/ skole
08 Jun
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Ungdomsleder i Vestfold

- Granly menighet, Tønsberg Stilling ledig! Trives du sammen med ungdommer og vil bety en forskjell i livet deres? Vi søker en engasjert person som leder for DELKs ungdomsarbeid i Vestfold i inntil 30% stilling fra 1. august 2019. [ Les mer ]

Bishoftu: Brev til kirkene

- Østfold menighet The global confessional and Missional Lutheran forum ble stiftet i Dallas i 2015, og møttes 4 – 6 september 2018 til et møte i Bishoftu i Etiopia. I dette møtet ble det utarbeidet et brev til den verdensvide lutherske kirke, omtalt som Bishoftu, Brev til kirkene. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

NY UTLYSNING. Prest i fast stilling - DELK Telemark

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Vår prest har blitt valgt til tilsynsmann i kirkesamfunnet og vi søker derfor prest i inntil 100 % stilling. Byene Porsgrunn og Skien er primærområde. [ Les mer ]

Program og påmeldingsskjema til Sankthansstevnet og GF 2019 er klart

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det er en stor glede å ønske velkommen til DELKs generalforsamling og sommerstevne på Gjennestad fra fredag 21. juni til søndag 23. juni. Påmeldingsskjemaet inneholder priser og fylles ut dersom du ønsker overnatting og frokost. Benytt linken nederst i artikkelen. [ Les mer ]

Tilsynsmannens perspektiv: Uenighet eller konflikt?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Vi er jevnlig uenige i DELK. I utvalg og komiteer, i styrer og råd diskuterer vi, sjelden så busta fyker, men i hvert fall så temperaturen stiger. I de øverste organene, hovedstyret, rådsmøtet og generalforsamlingen, er det ikke minst uenigheten som fører oss framover. [ Les mer ]