Dagens bibelord 16.01.2019

2 Mos 33,17-23

17Da sa Herren til Moses: «Også dette som du ber om, vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn.» 18«La meg da få se din herlighet!» sa Moses. 19Han svarte: «Jeg vil la all min godhet gå forbi deg og rope ut for deg navnet Herren. For jeg er nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. 20Du kan ikke få se ansiktet mitt», sa han, «for et menneske kan ikke se meg og leve.» 21Herren sa: «Se, her er et sted tett ved meg; still deg der på klippen! 22Når så min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i klippekløften, og jeg vil dekke deg med håndflaten til jeg er kommet forbi. 23Så vil jeg ta hånden bort; da kan du se meg bakfra, men ansiktet mitt kan ingen se.»

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Konsert med Jan-Tore Saltnes og Anders Rønningen

Onsdag 16. januar kl. 19.00 i Bjerkely kirke. [ Les mer ]

Menighetsweekend Strand Leirsted

11. - 13. oktober 2019 [ Les mer ]

Vil du være med i en bibelgruppe?

Odd Gjerpe er bibelgruppe-koordinator i Bjerkely. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

16 Jan
Konsert
Kl. 19:00
Jan Tore Saltnes og og Anders Rønningen

[ Les mer ]
18 Jan
Hyggekveld med middag for pensjonister
Kl. 17:00
19 Jan
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover


20 Jan
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i Åp.tiden
Tale v/Alf Henrik Engen
Offer til Ny kirke/ skole
27 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4.s. i Åp.tiden
Morten Askjer
Konfirmantleir med stor ungdomsdeltagelse

Offer til Ungdomsarbeidet
29 Jan
Hvitveisen
Kl. 17:30
17:30 til 19:15

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Presteinnsettelse 20. januar

- Ryenberget menighet Det er en stor glede for menigheten å feire innsettelsen av vår nye prest Håkon Valen-Sendstad 20. januar kl. 11! [ Les mer ]

Søndag etter julenatt (romjulssøndag)

- Østfold menighet Fra Gudstjeneste Langli bedehus Prekentekst: Luk. 2,25-35 Av pastor, dr. Ragnar Andersen [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Tilsynsmannsvalget

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Første omgang i valget av ny tilsynsmann i DELK er ferdig. Resultatet ble at Hans Johan Sagrusten fikk 46 % av stemmene mens Bertil Andersson fikk 20 %. Resten av stemmene fordelte seg på 24 andre prester og eldste. [ Les mer ]

Prest i fast stilling - DELK Granly menighet, Tønsberg

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Granly menighet søker prest i inntil 100 % stilling. Menigheten ble etablert i 1911, har ca 600 medlemmer, et aktivt barne- og ungdomsarbeid, og driver Granly skole med ca. 200 elever. Menigheten og skolen holder til på Eik, 3 km fra Tønsberg sentrum. [ Les mer ]