Dagens bibelord 13.11.2019

2 Kor 5,4-10

4Så lenge vi bor i vårt jordiske telt, er vi nedtrykt og sukker. For vi ønsker ikke å bli avkledd, men påkledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. 5Den som har gjort oss i stand til nettopp dette, er Gud, som har gitt oss Ånden som pant. 6Derfor er vi alltid ved godt mot, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i kroppen, er vi borte fra Herren. 7For vi vandrer i tro, uten å se. 8Men vi er ved godt mot, og helst vil vi flytte bort fra kroppen og hjem til Herren. 9Derfor setter vi vår ære i å være til glede for ham, enten vi er hjemme eller borte. 10For vi må alle fram for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, enten godt eller ondt.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Familiegudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste 17.nov Kl. 11:00.Dette er 23. søndag i treenighetstiden.Prest: Morten AskjerDet blir mange innslag av barn denne dagen og utdeling av bibler til elever i 3.klasse og kirkekaffe etter gudstjenesten. [ Les mer ]

Hvorfor har du håp?

Av Andreas Johansson [ Les mer ]

Menighetsweekend – PÅFYLL

11. - 13. oktober 2019 [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

13 Nov
Møte i misjonsgruppa
Kl. 19:00
14 Nov
Hobbyklubben
Kl. 18:30
14 Nov
Salmekveld
Kl. 19:00

17 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
23. søndag i treenighetstiden
Morten Askjer
Skolens dag i kirken for 1.-3. klasse med utdeling av bibler til 3. klasse
Offer til Kirke/ skole
19 Nov
Hvitveisen
Kl. 17:30
21 Nov
Hobbyklubben
Kl. 10:00

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK