Dagens bibelord 14.12.2019

1 Mos 49,8-10

8Juda, deg priser dine brødre,du har hånden på fiendens nakke,din fars sønner bøyer seg for deg. 9Juda er en løveunge!Fra byttet reiser du deg opp, min sønn.Han legger seg til ro og strekker seg som en løve,som en løvinne – hvem vekker ham? 10Septer skal ikke vike fra Judaeller herskerstav fra hans føttertil han som eier den, kommer,han som folkene skal lyde.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Gudstjeneste 3. søndag i advent

– Velkommen til Gudstjeneste 15.12.2019 kl 11:00 – Preken ved Bjørn Lautizen – Liturg Morten Askjer – Dagens prekentekst: Mat 11, 2-11 – Søndagsskole [ Les mer ]

Hvorfor har du håp?

Av Andreas Johansson [ Les mer ]

Menighetsweekend – PÅFYLL

11. - 13. oktober 2019 [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

15 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3.s.i adventstiden
Prest: Morten Askjer
Tale: Bjørn Lauritzen
Offer til Kirke/ skole
16 Des
Julekonsert
Kl. 20:00
Borre Vocale synger Julen inn

24 Des
Julaftensgudstjeneste
Kl. 15:00
Julaften
Morten Askjer
Julaftensgudstjeneste

Offer til Misjon

25 Des
Høytidsgudstjeenste
Kl. 11:00
1. juledag
Prest: Peter Rikard Johansen
Høytidsgudstjeenste

Offer til Prestetjenesten
28 Des
DELuKs Romjulskveld
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Advent og jul i Langgata

- Horten menighet Det nye kirkeåret starter også i år med Adventsang. Så følger de tradisjonelle møtene og gudstjenestene for advent- og juletiden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK