Dagens bibelord 14.11.2018

2 Kong 5,9-14

9Så kom da Naaman med hester og vogner og stanset ved døren til Elisjas hus. 10Elisja sendte et bud ut til ham og sa: «Gå og vask deg sju ganger i Jordan! Så skal kroppen din bli frisk og du bli ren.» 11Da ble Naaman sint og dro bort. Han sa: «Jeg trodde han selv ville komme ut til meg, stå fram og påkalle Herren sin Guds navn, føre hånden fram og tilbake over det syke stedet og fri meg fra sykdommen. 12Er ikke Abana og Parpar, elvene ved Damaskus, like gode som alle vassdragene i Israel? Kunne jeg ikke vaske meg i dem og bli ren?» Så snudde han og dro bort i fullt sinne. 13Men Naamans tjenere kom til ham, snakket med ham og sa: «Far, hadde profeten pålagt deg noe vanskelig, ville du ikke da ha gjort det? Hvor mye mer nå når han bare sier til deg at du skal vaske deg og bli ren!» 14Så dro Naaman ned til Jordan og dukket seg sju ganger i elven, slik gudsmannen hadde sagt. Da ble kroppen hans frisk igjen som kroppen til en liten gutt, og han ble ren.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

20 år med søndagsskole

Søndag 21. oktober feiret vi at det er 20 år siden Bjerkely (Døvik) menighet begynte med søndagsskole. [ Les mer ]

Hvitveisen

Hvitveisen er en aktivitetssamling med full fart og mye kreativitet! Annenhver tirsdag samles barn fra 4-13 år i Bjerkely skoles lokaler. Nå er datoene for høsten 2018 satt. Velkommen! [ Les mer ]

Betweens!

Be tweens! = Vær ung Betweens! = Mellom - Gjennom! [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

14 Nov
Møte i misjonsgruppa
Kl. 19:00
15 Nov
Salmekveld
Kl. 19:00
16 Nov
Familiekor
Kl. 16:30

18 Nov
Gudstjeneste
Kl. 11:00
26. søndag i treenighetstiden
Prest: Erling Rantrud
Søndagsskole
Offer til Prestetjenesten
20 Nov
Hvitveisen
Kl. 17:30

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Ny prest i menigheten

- Ryenberget menighet Håkon Valen-Senstad (49) er ansatt som vikarprest på Ryenberget. Han ble presentert for menigheten søndag 14. oktober. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med ham. Håkon innsettes i tjenesten under gudstjenesten søndag 20. januar. Vær med å be for ham og familien. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

DELK søker administrasjonsleder

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) søker serviceinnstilt og målbevisst administrasjonsleder i inntil 100 % stilling til sitt hovedkontor i Undrumsdal i Re kommune. Administrasjonslederen er direkte underlagt tilsynsmannen som er kirkesamfunnets leder. Vedkommende vil få et sentralt ansvar for administrative forhold i DELK. [ Les mer ]

Oppvekst og skolegang i DELK

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til åpne samlinger i tre av våre menigheter for alle som har mottatt brevet om oppvekst og skolegang i DELK som vi sendte til tidligere elever i april, og andre som er berørt eller opptatt av denne saken. Fokus for samlingene vil være at ‘Dette har skjedd, hva gjør vi med det?’ [ Les mer ]

DELK får ny tilsynsmann i 2019

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELKs tilsynsmann Rolf Ekenes (68) har meddelt hovedstyret og rådsmøtet at han ønsker å avslutte sin tjeneste etter generalforsamlingen i juni 2019. Hovedstyret forbereder nå oppstart av tilsynsmannsvalg, og vil kunngjøre dette i menighetene i nærmeste framtid. [ Les mer ]