Dagens bibelord 20.01.2019

Joh 1,15-18

15Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.» 16Av hans fylde har vi alle fått,nåde over nåde. 17For loven ble gitt ved Moses,nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. 18Ingen har noen gang sett Gud,men den enbårne, som er Gud,og som er i Fars favn,han har vist oss hvem han er.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Menighetsweekend Strand Leirsted

11. - 13. oktober 2019 [ Les mer ]

Vil du være med i en bibelgruppe?

Odd Gjerpe er bibelgruppe-koordinator i Bjerkely. [ Les mer ]

Hvitveisen

Hvitveisen er en aktivitetssamling med full fart og mye kreativitet! Annenhver tirsdag samles barn fra 4-13 år i Bjerkely skoles lokaler. Nå er datoene for høsten 2018 satt. Velkommen! [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

20 Jan
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i Åp.tiden
Tale v/Alf Henrik Engen
Offer til Ny kirke/ skole
27 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4.s. i Åp.tiden
Morten Askjer
Konfirmantleir med stor ungdomsdeltagelse

Offer til Ungdomsarbeidet
29 Jan
Hvitveisen
Kl. 17:30
17:30 til 19:15

30 Jan
Betweens fra kl 18:00 til 20:00
Kl. 18:00
Se videre program på FB Betweens Bjerkely

31 Jan
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Olaf Engestøl
Er det fornuftig å tro på Gud?

02 Feb
DELuKs Granly
Kl. 19:30

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Presteinnsettelse 20. januar

- Ryenberget menighet Det er en stor glede for menigheten å feire innsettelsen av vår nye prest Håkon Valen-Sendstad 20. januar kl. 11! [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Tilsynsmannsvalget

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Første omgang i valget av ny tilsynsmann i DELK er ferdig. Resultatet ble at Hans Johan Sagrusten fikk 46 % av stemmene mens Bertil Andersson fikk 20 %. Resten av stemmene fordelte seg på 24 andre prester og eldste. [ Les mer ]

Prest i fast stilling - DELK Granly menighet, Tønsberg

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Granly menighet søker prest i inntil 100 % stilling. Menigheten ble etablert i 1911, har ca 600 medlemmer, et aktivt barne- og ungdomsarbeid, og driver Granly skole med ca. 200 elever. Menigheten og skolen holder til på Eik, 3 km fra Tønsberg sentrum. [ Les mer ]