Ny kirke/skole

Bjerkely menighet kjøpte nabobygget til Døvik kirke og har gjort om dette til ny kirke og skole.
Kirkedelen / 1. etg. ble tatt i bruk november 2016, mens skolen i 2. og 3. etg. ble tatt i bruk august 2017. Nå gjenstår den delen av 3 etg. som DELKs Hovedkontor skal flytte inn i.

Dugnad

Dugnaden på kirke- og skoledelen er over – velkommen til dugnad på siste del av 3. etg.

[ Les mer ]

Hvor mye penger er det samlet inn?

Her kan du følge med på hvor mye som er gitt for å gjøre drømmen om et tjenlig og moderne kirke-/skolebygg mulig.
Pr. 1. februar 2018 er det samlet inn totalt kr 3 653 223,-

[ Les mer ]

Byggekomite for ny skole/kirke

Her er en oversikt over byggekomiteens medlemmer og roller.
Komiteen har flere underkomiteer og eksterne ressurser som jobber innenfor sine gitte rammer.

[ Les mer ]

Ønsker du å gi en gave til menighetens nye kirke / skole

Her er info om hvordan du kan støtte dette prosjektet.

[ Les mer ]

Framdrifts- og økonomiplan for hele prosjektet

Her kan du se hvordan byggekomiteen ser for seg framdriften og kostnadene fram til ferdig kirke og skole.

[ Les mer ]