Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

20-årsjubileum med Søndagsskolen

Søndag 21. oktober kl. 11.00 – søndagsmøte med Søndagsskolen i Vestfold. Vi feirer 20-årsjubileum. Tidligere ledere og hjelpeledere ønskes spesielt velkommen!

[ Les mer ]

Åpent møte om oppvekst og skolegang i DELK

DELK inviterer til en åpen samling mandag 5. november kl. 19.00 i Bjerkely kirke.
Samlingen er for alle som har mottatt brevet om oppvekst og skolegang i DELK som vi sendte til tidligere elever i april, og andre som er berørt eller opptatt av denne saken. Fokus for samlingene vil være at ‘Dette har skjedd, hva gjør vi med det?

[ Les mer ]

Hvitveisen

Hvitveisen er en aktivitetssamling med full fart og mye kreativitet! Annenhver tirsdag samles barn fra 4-13 år i Bjerkely skoles lokaler. Nå er datoene for høsten 2018 satt. Velkommen!

[ Les mer ]

Betweens!

Be tweens! = Vær ung
Betweens! = Mellom – Gjennom!

[ Les mer ]

Last ned høstens programfolder

Her kan du laste ned programmet for høsten 2018

[ Les mer ]

Informasjonsbrosjyre om Bjerkely menighetssenter

I brosjyren er det informasjon om kirken, utleie og om skolen. Klikk på linken for se brosjyren, og evt. skrive den ut.

[ Les mer ]

Konfirmanter 2018

Granly menighet har 25 konfirmanter. Flere av disse er hjemmehørende i Bjerkely menighet.

[ Les mer ]

Dugnad

Dugnaden på kirke- og skoledelen er over – velkommen til dugnad på siste del av 3. etg.

[ Les mer ]

Preken i Bjerkely kirke oversatt til engelsk?

Vi ønsker at folk som har engelsk som hovedspråk kan få oversatt til engelsk under møter og gudstjenester.

[ Les mer ]

Ønsker du å leie hele eller deler av nye Bjerkely kirke?

Når menigheten og skolen ikke bruker lokalene, er de nye flotte lokalene mulige å leie til; møter, selskaper, trening, baking osv.

[ Les mer ]