DELK, EN SKOLEBEVELGELSE OG ET KIRKESAMFUNN

Skolearbeid er vårt særlige kall som vi med frimodighet skal prioritere

Spesialisering i andre kristne arbeidslag

Evangeliesentrene gjør et beundringsverdig arbeid med å føre rusmisbrukere tilbake til et verdig liv. Det er godt noen har som sitt særlige kall å spre lys inn i mørke tunge livssituasjoner. Det er medkristne som gjennom generasjoner har opparbeidet seg kompetanse på slikt nestekjærlighetsarbeid. Vi har alle et ansvar for lidende enkeltmennesker som kommer naturlig i vår vei, men jeg tror ikke det er vårt kall å starte sentre for rusmisbrukere. De som har lang erfaring lykkes mye bedre enn oss, med å bygge opp og drive slike sentre. Vi vil ønske dem fortsatt velsignelse i arbeidet og anbefale deres gode tilbud.

Misjonssambandet og andre misjonsorganisasjoner har ytremisjonsarbeid som sitt særlige kall og har gjennom generasjoner fått spesielt mye erfaring og innsikt i dette arbeidet.

Vi skal være med som støttetropper slik som i dag, men det er ikke vårt kall å prioritere ytremisjonsarbeid like høyt som dem. De har ikke samme glød for og innsikt i det å drive grunnskoler som vårt kirkesamfunn og vi er ikke på høyde med dem når det gjelder ytremisjonsengasjement. En viss slik spesialisering i ulike kristne arbeidslag tror jeg er klok nådegaveforvaltning. Det er ofte klok strategi å prioritere det vi er best på.

 

Skolearbeid er vårt særlige kall som vi med frimodighet skal prioritere

Å drive kristne grunnskoler. Det DELK generasjoners erfaring med.

Ingen andre kristne arbeidslag i Norge har så god kompetanse på det å drive kristne grunnskoler som DELK. Vi er stolte av Bjerkely skole og medarbeiderne/barna der. Vi takker Gud for de mange muligheter skolearbeidet gir til å formidle evangeliet til en ny generasjon.

Skal skolearbeidet være en plogspiss for Guds rike, trenger det å bli et fornyet kall for oss:

*Et kall til trofast forbønn og takk.

Jeg trenger å minne meg selv på det å takke Gud for Bjerkely.

*Be for elevene, be for lærerne.

*Et kall til å være med å bidra med f.eks dugnadsarbeid og gaver til det nye skolebygget i Døvikveien 2.

 

Frelse og samfunnsbygging side om side

Gud har ikke mindre ambisjoner i dag enn da djerve haugianerne var med å bygge Norge for 200år siden. De kunne ha lent seg sutrende tilbake og latt det skakk-kjørte Dansk-Norske samfunn gå sin skjeve gang. I stedet ble de engasjerte samfunnsbyggere som fikk i gang industri for å skaffe folk arbeid.

DELK skolene er samfunnsbygging som betyr noe for barn og unge.

Gjennom skolen er vi overlatt en verdifull arv. Vi skal forvalte arven videre med troskap, så Bjerkely kan være et kraftsenter for Guds rike framover.

Det handler om medmenneskers beste her og nå, og det handler om evig fortapelse eller evig frelse for mennesker som Jesus gikk i døden for.

 

Faren for utvanning

Veletablerte institusjoner som våre skoler møter utfordringer og farer.

Den største fare er kanskje utvanning. Den ”snille”almenreligiøsitet hvor profilen sakte men sikkert blir vag og utflytende. Det er avgjørende at voksenpersonene som arbeider i skolen har et nært forhold til Bibelen og Jesus i sitt eget liv. Finner trøst i evangeliet for egen del. Kjenner forpliktelse på Guds ord som rettleder i eget dagligliv. Vi er med hele oss gode eller dårlige modeller i skolehverdagen. Elevene preges først og fremst av hvordan vi lever.

Joh 3,16 ”Så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den eneste for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes men ha evig liv.”

Så høye mål har den Gud som elsker, med hver enkelt av våre elever.

Bånd mellom kirke og skole

I vårt kall som skolebevegelse er samarbeide mellom skole og kirke et verktøy som med fordel kan benyttes mer. Vi trenger tettere bånd og den samlokalisering av kirke og skole vi har på gang i Døvikveien 2 vil være verdifullt bidrag inn i dette. Det vil befrukte møtene våre og berike skolen, om det ofte er skolebarn som bruker sine nådegaver inn i møter og gudstjenester. Nådegaver må øves opp og elskes fram.

Skole og kirke trenger hverandre til dette.

 

Flertallet av elevene er fra andre miljøer enn kirkesamfunnent DELK

Det er en tillitserklæring at mange fra andre miljøer enn DELK velger Bjerkely skole.

Å bli vist tillit innebærer et stort ansvar. Det er vårt ønske å få levere med kvalitet både menneskelig og åndelig bedømt. Vi skal med frimodighet forkynne evangeliet. Gi barna det beste et menneske kan få. La de få kjenne HAM som er selve livets designer.

Men vi skal aldri være pådyttende eller invaderende. Elevene og familiene skal møtes med den samme respekt uavhengig av de valg den enkelte gjør i forhold til Gud.

 

Hjemmene

Skolen skal hjelpe hjemmet, men ikke gå inn i rollen som hjemmets erstatter. Dette blir tydelig poengtert i vår skoles formålsbestemmelse.

Kristen skole er en rik mulighet, men kan dessverre bli en sovepute.

Hjemmene er den aller viktigste arena for å leve troen. Hjemmet er selve hovedstedet hvor barna skal bli kjent med Gud som en naturlig del av hverdagslivet.

Vi foreldre har det aller største ansvar for å være gode modeller for disipelliv.

Ja jeg sitter i glasshus ved å skrive dette.

Forbildefunksjonen handler ikke minst om å være sårbart ærlig ovenfor barna. Innrømme feil uten å pynte på det. Barna leser oss voksenpersoner. De legger merke til hvordan vi praktiserer konflikthåndtering når det er noe krevende mellom oss foreldre osv

Barn kan heldigvis få en harmonisk oppvekst på tross av mye mangler ved oss foreldre.

Men skal jeg nevne en ting som det er særlig viktig å bevare, er det ærligheten.

Den kan ikke for noen pris auksjoners bort i hjem eller skole.

 

Morten prest