Dugnad

Dugnaden på kirke- og skoledelen er over – velkommen til dugnad på siste del av 3. etg.

Dugnaden på vårt nye kirke og skolebygg har gått veldig bra, en enorm innsats er nedlagt nå over tre år og representerer ca 15 mill. i sparte kostnader.

Skolen er godt i gang i det nye bygget (startet etter planen 17 august) og nå gjenstår den delen av 3 etg. som Delks Hovedkontor skal flytte inn i.

Målet er å ferdigstille disse lokalene før ferien 2018.

Det vil derfor være behov for dugnad framover også.

Det er arbeidsoppgaver for alle; rydding, isolering, gipsing, sparkling, og maling.

Dugnad er på følgende dager:

Hver torsdag fra kl. 09.30. Pause kl. 11.30 (Ta med mat selv)

Hver torsdag kveld

Annenhver lørdag kl. 09.30 Pause kl. 11.30 (Mat blir servert) – partallsuker

Det er bare å møte opp på de dugnadene som passer. Dugnad er litt arbeid, mye vennskap og en god følelse av å kjenne at nettopp din innsats settes utrolig stor pris på.

Har du innspill eller ønsker info, ta kontakt Steinar Luhr tlf. 95920726 eller Hans Kristian Heum  tlf. 92633019.