Elever fra 3. og 4. Bjerkely skole, på besøk i Døvik kirke

Søndag 25. sept. var det fullsatt Døvik kirke.
Elever fra 3. og 4. klasse på Bjerkely skole var på besøk og deltok med lesing, rollespill og sang.

Alle 3. klassingene fikk hver sin bibel.

Etter en varm gudstjeneste som var ledet av prest Morten Askjer, var det trangt i midtgangen under kirkekaffen.

Alle kaker forsvant og saften tok slutt, men det hadde vært en god samling.