Kalender

30 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i treenighetstidenOffer til Ny kirke/ skole