Kalender

Okt - 2019

24 Okt
Hobbyklubben
Kl. 10:00
26 Okt
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

27 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Bots- og bønnedag
Tale v/Curt Westmann
Offer til Kirke/ skole

29 Okt
Menighetsmøte
Kl. 19:00
31 Okt
Hobbyklubben
Kl. 18:30

Nov - 2019

03 Nov
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Morten Askjer
Besøk av familien Guren
Offer til Kirke/ skole
05 Nov
Hvitveisen
Kl. 17:30
07 Nov
Hobbyklubben
Kl. 10:00

09 Nov
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover
10 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
22. søndag i treenighetstiden
Tale v/Beate Ekenes
Offer til Misjon
13 Nov
Møte i misjonsgruppa
Kl. 19:00

14 Nov
Hobbyklubben
Kl. 18:30
14 Nov
Salmekveld
Kl. 19:00
17 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
23. søndag i treenighetstiden
Morten Askjer
Skolens dag i kirken for 1.-3. klasse med utdeling av bibler til 3. klasse
Offer til Kirke/ skole

19 Nov
Hvitveisen
Kl. 17:30
21 Nov
Hobbyklubben
Kl. 10:00
23 Nov
Julesalgsmesse
Kl. 10:00

23 Nov
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

24 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Domssøndag/ Kristi kongedag
Tale v/Bibelgruppe
En av bibelgruppene har ansvaret

Offer til Kirke/ skole
28 Nov
Hobbyklubben
Kl. 18:30

28 Nov
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Gunnar Fagerli
\"Kulturelt innslag - tema å være subjekt i eget liv\"

Des - 2019

01 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1.s.i adventstiden
Tale v/Torgeir Døvik
Torgeir utfordrer familiekoret til å bidra
Offer til Bondal
03 Des
Hvitveisen
Kl. 17:30
05 Des
Hobbyklubben
Kl. 10:00

08 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2.s.i adventstiden
Tale v/Sverre Ims
Offer til Kirke/ skole
12 Des
Hobbyklubben
Kl. 18:30
15 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3.s.i adventstiden
Morten Askjer
Offer til Kirke/ skole

16 Des
Julekonsert
Kl. 20:00
Borre Vocale synger Julen inn

24 Des
Julaftensgudstjeneste
Kl. 15:00
Julaften
Morten Askjer
Julaftensgudstjeneste

Offer til Misjon
25 Des
Høytidsgudstjeenste
Kl. 11:00
1. juledag
Prest: Peter Rikard Johansen
Høytidsgudstjeenste

Offer til Prestetjenesten

28 Des
DELuKs Romjulskveld
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover