Kalender

Feb - 2019

24 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi forkl.dag
Prest: Morten Askjer
Offer til Ny kirke/ skole
26 Feb
Hvitveisen
Kl. 17:30
Kl 17:30 til 19:15
28 Feb
Filmkveld for ungdom
Kl. 18:00
Med dialog og refleksjonMar - 2019

02 Mar
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

03 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Fastelavnssøndag
Andreas Johansson
\"Konfirmantleir lørdag, og konfirmantene (Granly og Bjerkely) deltar i Gudstjeneste
Fellesgudstjeneste med Granly\"

Offer til Prestetjenesten
07 Mar
Konsert
Kl. 19:00
Konsert med Maria Solheim og Martin Engen


08 Mar
Familiekor
Kl. 16:30
10 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1.s.i fastetiden
Lovsangsmøte med Kine, Beate og Kristian ++

Offer til Ny kirke/ skole
12 Mar
Misjonskveld
Kl. 17:30
Skolen arrangerer misjonskveld

13 Mar
Møte i misjonsgruppa
Kl. 19:00
14 Mar
Skolens og menighetens årsmøte
Kl. 18:30
15 Mar
DELuKs Bondaltur
Kl. 16:00
Fra fredag 15. til søndag 17. Bondaltur


17 Mar
Søndagsmøte
Kl. 19:00
2.s. i fastetiden
Tale v/Henrik Syse
Fellesmøte i Re

21 Mar
Filmkveld for ungdom
Kl. 18:00
Med dialog og refleksjon
22 Mar
Familiekor
Kl. 16:30

24 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 16:05
Maria budsk.dag
Erling Rantrud
Offer til Ny kirke/ skole
26 Mar
Hvitveisen
Kl. 17:30
Fra kl. 17.30 til 19.15

28 Mar
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Harald K Hammer
Er Bibelen for alle?


30 Mar
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

31 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i fastetiden
Tale v/Tim E Peterson
Markusevangeliet

Offer til Lokalt menighetsarbeid

Apr - 2019

05 Apr
Familiekor
Kl. 16:30
07 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
4.s. i fastetiden
Prest: Morten Askjer
Offer til Ny kirke/ skole
09 Apr
Hvitveisen
Kl. 17:30
Fra kl. 17.30 til 19.15


10 Apr
Møte i misjonsgruppa
Kl. 19:00
13 Apr
DELuKs Påskeleir
\"Fra lørdag 13. til onsdag 17. april Trysil
Fra 10. klasse og oppover\"

14 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Palmesøndag
Tale v/Curt Westmann
Offer til Ny kirke/ skole

18 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Skjærtorsdag
Morten Askjer
19 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Langfredag
Tale v/Musikkutvalget
21 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Påskedag
Andreas Johansson
Offer til Prestetjenesten

25 Apr
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Andreas Johansson
\"En frimodig tro på tross av…..\"

27 Apr
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

28 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s. i påsketiden
Morten Askjer
Konfirmantenes Gudstjeneste


Mai - 2019

03 Mai
Familiekor
Kl. 16:30
05 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i påsketiden
Tale v/Familiekoret
Familiekoret og kirkemiddag

Offer til Misjon
07 Mai
Hvitveisen
Kl. 17:30
Fra kl. 17.30 til 19.15


08 Mai
Møte i misjonsgruppa
Kl. 19:00
09 Mai
Salmekveld
Kl. 19:00
11 Mai
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover


12 Mai
Gudstjeneste
Kl. 11:00
4.s. i påsketiden
Morten Askjer
Konfirmasjon

Offer til Nødhjelp
19 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
5.s. i påsketiden
Tale v/Torunn H Minnesjord
Offer til Ny kirke/ skole
25 Mai
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover


26 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
6.s. i påsketiden
Tale v/Bibelgruppe
Offer til Ny kirke/ skole
30 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 21:11
Kristi himmelfartsdag
Boe Johannes Hermansen
Offer til Lokalt menighetsarbeid
31 Mai
Familiekor
Kl. 16:30

Jun - 2019

02 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Søndag før pinse
Tale v/Eirik Thorvaldsen
Offer til Ny kirke/ skole
08 Jun
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

09 Jun
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Pinsedag
Morten Askjer
Offer til Prestetjenesten

14 Jun
Familiekor
Kl. 16:30
Avslutning før sommer

16 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Tale v/Odd Gjerpe
Offer til Ungdomsarbeidet
23 Jun
Gudstjeneste
Kl. 11:00
2.s. i treenighetstiden
St.Hansstevnet på Gjennestad i Stokke 22. og 23. Juni


25 Jun
DELuKs Kvitsundleir
\"Fra tirsdag 25. til søndag 30. juni
Kvitsund leir for 8 klasse og oppover\"

30 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i treenighetstiden
Offer til Ny kirke/ skole