Kalender

Jul - 2018

22 Jul
Gudstjeneste i Horten
Kl. 11:00
9. søndag i treenighetstiden
På grunn av sommer og ferie, har vi valgt å ikke ha møte i Bjerkely , men heller støtte opp om Gudstjenesten i Horten
29 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
10. søndag i treenighetstiden
Rolf Ekenes
Offer til Prestetjenesten

Aug - 2018

05 Aug
Søndagsmøte på Granly
Kl. 11:00
11. søndag i treenighetstiden
Tale v/Lars Håkon Slette
12 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
12. søndag i treenighetstiden
Tale v/Idar Brekkå
Offer til Bondal
19 Aug
Gudstjeneste
Kl. 11:00
12. søndag i treenighetstiden
Prest: Morten Askjer
Skolens ansatte inviteres
Offer til Bjerkely skole

23 Aug
Salmekveld
Kl. 19:00
Vi synger fra den nye salmeboken
24 Aug
Familiekoret
Kl. 16:30
Familiekoret starter opp for høstsemesteret
26 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Vingårdss./14.s. i treenighetstiden
Tale v/Odd Gjerpe
Offer til Ny kirke/ skole

30 Aug
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Andreas Johansson
Messiasprofetiene og den sanne Messias

Sep - 2018

01 Sep
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Arrangement for ungdom fra 8. klasse og oppover
02 Sep
Gudstjeneste
Kl. 11:00
15. søndag i treenighetstiden
Andreas Johansson
Offer til Lokalt menighetsarbeid
07 Sep
Familiekoret
Kl. 16:30

09 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
16. søndag i treenighetstiden
Tale v/Curt Westmann
Offer til Ny kirke/ skole
12 Sep
Møte i misjonsgruppa
Kl. 19:00
13 Sep
Lovsangsmøte - kveld
Kl. 19:00

14 Sep
Prosjektavslutning
Kl. 18:00
v/Eldsterådet
Avslutning for byggeprosjektet
15 Sep
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Arrangement for ungdom fra 8. klasse og oppover
16 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
17. søndag i treenighetstiden
Tale v/Asbjørn Bårnes
Offer til Ny kirke/ skole

23 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
18. søndag i treenighetstiden
Morten Askjer
Gullkonfirmanttreff
Offer til Prestetjenesten
25 Sep
Hvitveisen
Kl. 17:30
27 Sep
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Hans Arne Sanna
Levende fellesskap del 1

29 Sep
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Arrangement for ungdom fra 8. klasse og oppover
30 Sep
Søndagsmøte
Kl. 23:42
19. søndag i treenighetstiden
Tale v/Bibelgruppe
Offer til Ungdomsarbeidet

Okt - 2018

05 Okt
Familiekoret
Kl. 16:30
07 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
20. søndag i treenighetstiden
Tale v/Herman Næss
Offer til Ny kirke/ skole
09 Okt
Hvitveisen
Kl. 17:30

10 Okt
Møte i misjonsgruppa
Kl. 19:00
13 Okt
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Arrangement for ungdom fra 8. klasse og oppover
14 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
21. søndag i treenighetstiden
Morten Askjer
3.-5. klasse deltar på gudstjenesten
Offer til Bjerkely skole

14 Okt
Fellesmøte i Re
Kl. 19:00
Tale v/Geir Gundersen
\"God morgon\" tidl. Generalsekretær, Teolog, Forstander
16 Okt
Menighetsmøte
Kl. 19:00
19 Okt
Familiekoret
Kl. 16:30

21 Okt
Søndagsmøte ved Søndagsskolen i Vestfold
Kl. 11:00
22. søndag i treenighetstiden
20 års jubileum
Offer til Søndagsskolen
22 Okt
Felleskonsert
Kl. 19:00
Konsert sammen med Undrumsdal
23 Okt
Hvitveisen
Kl. 17:30

24 Okt
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Ranveig og Beint Saaghus
Levende fellesskap-del 2
27 Okt
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Arrangement for ungdom fra 8. klasse og oppover
28 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Bots- og bededag
Jon Magne Sønstabø
Offer til Ny kirke/ skole

Nov - 2018

02 Nov
Familiekor
Kl. 16:30
04 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Tale v/Heidi og Torkjell Halvorsen
Offer til Lokalt menighetsarbeid
06 Nov
Hvitveisen
Kl. 17:30

09 Nov
Ungdomssamling Get Focused
Kl. 15:00
Get Focused gjennomføres fra 9. til 11. november.
Følg med på informasjon på facebook og sosiale medier.
11 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
25. søndag i treenighetstiden
Tale v/Bertil Andersson
Misjon
Offer til Misjon
14 Nov
Møte i misjonsgruppa
Kl. 19:00

15 Nov
Salmekveld
Kl. 19:00
16 Nov
Familiekor
Kl. 16:30
18 Nov
Gudstjeneste
Kl. 11:00
26. søndag i treenighetstiden
Erling Rantrud
Offer til Prestetjenesten

20 Nov
Hvitveisen
Kl. 17:30
24 Nov
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Arrangement for ungdom fra 8. klasse og oppover
25 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Domssøndag/Kristi kongedag
Tale v/Harald K Hammer
Offer til Ny kirke/ skole

29 Nov
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Toril og Ulf Asp
Nådegaver

30 Nov
Familiekoret
Kl. 16:30

Des - 2018

02 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1.s.i adventstiden
Tale v/Elin Rønning
Offer til Ny kirke/ skole
04 Des
Hvitveisen
Kl. 17:30
08 Des
DELuKs Skauen
Kl. 22:23
Julebord i Skien
Arrangement for ungdom fra 8. klasse og oppover

09 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s.i adventstiden
Morten Askjer
Offer til Ny kirke/ skole
13 Des
Julespill
Kl. 18:00
Skolen arrangerer Julespill
16 Des
Søndagsmøte
Kl. 16:00
3.søndag.i adventstiden
Tale v/Familiekoret
Offer til Lokalt menighetsarbeid

18 Des
Julekonsert
Kl. 20:00
Borre Vocale holder Generalprøvekonsert
24 Des
Julaftengudstjeneste
Kl. 15:00
Julaften
Rolf Ekenes
Offer til Misjon
25 Des
Høytidsgudstjeneste
Kl. 11:00
Morten Askjer
Offer til Prestetjenesten

28 Des
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Romjulskveld
30 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Romjulssøndag
Offer til Ny kirke/ skole