Kalender

Des - 2019

15 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3.s.i adventstiden
Prest: Morten Askjer
Tale: Bjørn Lauritzen
Offer til Kirke/ skole
16 Des
Julekonsert
Kl. 20:00
Borre Vocale synger Julen inn

24 Des
Julaftensgudstjeneste
Kl. 15:00
Julaften
Morten Askjer
Julaftensgudstjeneste

Offer til Misjon

25 Des
Høytidsgudstjeenste
Kl. 11:00
1. juledag
Prest: Peter Rikard Johansen
Høytidsgudstjeenste

Offer til Prestetjenesten
28 Des
DELuKs Romjulskveld
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover