Kalender

Mar - 2018

24 Mar
DELuKs Påskelier
Påskeleir Trysil 24. til 28. mars
Mer informasjon finnes på DELuKs facebooksider
Avreisetid er ikke oppgitt
25 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Palmesøndag
Tale v/Bibelgruppe
Offer til Ny kirke/ skole
29 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Skjærtorsdag
Prest: Bertil Andersson

30 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Langfredag
Tale v/Musikkutvalget

Apr - 2018

01 Apr
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
Påskedag
Prest: Andreas Johansson
Offer til Prestetjenesten
10 Apr
Hvitveisen
Kl. 17:30
Hvitveisen er en aktivitetssamling med full fart og mye kreativitet! Annenhver tirsdag samles barn fra 4-13 år i Bjerkely skoles lokaler.
[ Les mer ]
11 Apr
Møte i Misjonsgruppa
Kl. 19:00

12 Apr
Bibeltime
Kl. 19:00
Andreas Johansson
Tema: «Å være menighet i oppstandelsens lys»
13 Apr
DELuKs Bondalleir
Kl. 18:30
Bondaltur 13. til 15. april
Mer informasjon finnes på DELuKs facebooksider
Avreisetidspunkt er ikke oppgitt.
15 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i påsketiden
Offer til Ny kirke/ skole

19 Apr
Sangkveld i Undrumsdal kirke
Kl. 19:00
et samarbeid med DELK Bjerkely
20 Apr
Familiekor
Kl. 16:30
21 Apr
DEKuKs Granly
Kl. 19:30

22 Apr
Konfirmantenes gudstjeneste
Kl. 11:00
4.s. i påsketiden
Prest: Andreas Johansson
Konfirmantenes gudstjeneste
Offer til Ny kirke/ skole
26 Apr
Årsmøte
Kl. 18:00
for Bjerkely skole, samt menighetsmøte
29 Apr
Ungdomsarbeidet
Kl. 11:00
5.s. i påsketiden
Tale v/Karl Erik A. Kjær
Ungdomsarbeidet

Offer til Ungdomsarbeidet

Mai - 2018

04 Mai
Familiekor
Kl. 16:30
05 Mai
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover
06 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
6.s. i påsketiden
Tale v/Familiekoret
Offer til Ny kirke/ skole

08 Mai
Hvitveisen
Kl. 17:30
Hvitveisen er en aktivitetssamling med full fart og mye kreativitet! Annenhver tirsdag samles barn fra 4-13 år i Bjerkely skoles lokaler.
[ Les mer ]
09 Mai
Møte i Misjonsgruppa
Kl. 19:00
19 Mai
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

20 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Pinsedag
Prest: Andreas Johansson
Offer til Prestetjenesten
27 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Tale v/Camilla Vestøl
Offer til Ny kirke/ skole

Jun - 2018

01 Jun
Familiekor
Kl. 16:30
03 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2.s. i treenighetstiden
Tale v/Curt Westmann
Offer til Ny kirke/ skole
10 Jun
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
3.s. i treenighetstiden
Prest: Boe Johannes Hermansen
Offer til Ny kirke/ skole

16 Jun
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover
17 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s. i treenighetstiden
Tale v/Lokale innslag
Ungdomskoret Sebaot og Høye Løvland
Offer til Ny kirke/ skole
27 Jun
DELuKs Kvitsundleir
Kvitsund leir, fra 8. klasse og oppover
Mer informasjon finnes på DELuKs facebookside
Avreisetidspunkt ikke oppgitt