Kalender

Apr - 2018

26 Apr
Årsmøte
Kl. 18:00
for Bjerkely skole, samt menighetsmøte
29 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
5.s. i påsketiden
Tale v/Karl Erik A. Kjær


Offer til Ungdomsarbeidet

Mai - 2018

04 Mai
Familiekor
Kl. 16:30
05 Mai
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover
06 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
6.s. i påsketiden
Tale v/Familiekoret
Offer til Ny kirke/ skole

08 Mai
Hvitveisen
Kl. 17:30
Hvitveisen er en aktivitetssamling med full fart og mye kreativitet! Annenhver tirsdag samles barn fra 4-13 år i Bjerkely skoles lokaler.
[ Les mer ]
09 Mai
Møte i Misjonsgruppa
Kl. 19:00
19 Mai
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

20 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Pinsedag
Prest: Andreas Johansson
Offer til Prestetjenesten
27 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Tale v/Camilla Vestøl
Offer til Ny kirke/ skole

Jun - 2018

01 Jun
Familiekor
Kl. 16:30
03 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2.s. i treenighetstiden
Tale v/Curt Westmann
Offer til Ny kirke/ skole
10 Jun
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
3.s. i treenighetstiden
Prest: Boe Johannes Hermansen
Offer til Ny kirke/ skole

16 Jun
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover
17 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s. i treenighetstiden
Tale v/Lokale innslag
Ungdomskoret Sebaot og Høye Løvland
Offer til Ny kirke/ skole
27 Jun
DELuKs Kvitsundleir
Kvitsund leir, fra 8. klasse og oppover
Mer informasjon finnes på DELuKs facebookside
Avreisetidspunkt ikke oppgitt