Konfirmanter 2018

Granly menighet har 25 konfirmanter. Flere av disse er hjemmehørende i Bjerkely menighet.

Et nytt kull konfirmanter er i gang på Granly og i år er vi 25 stykker.Hver torsdag ettermiddag, fra klokka to til fire, møtes konfirmantene til undervisning, samtale, latter, bibel, stillhet og mat!

Hver samling starter med et måltid som foreldrene lager. Det er gull verdt å få litt «bensin på tanken» på den tiden av døgnet!

I tillegg til de vanlige konfirmantsamlingene møtes vi av og til på kveldstid hjemme hos konfirmantlederne. Første helgen i februar blir det leir i Oslo sammen med de andre DELK-konfirmantene.

Konfirmasjonsgudstjenesten blir søndag 13. mai 2018.

Jeg synes det er et stort privilegium å være sammen med disse flott konfirmantene. Husk gjerne på dem i bønn!

Tekst: Jan Erik Askjer

 Foto: Thor Henrik Fon  

Link: //granlymenighet.no/konfirmanter-pa-granly/