24.September 16.søndag i treenighetstiden – Markus 7.31-37 -Curt Westmann(35 minutter)