Søndagsmøte med ungdomskoret Sebaot

Velkommen til formiddagsmøte søndag 17. juni kl. 11.00 i Bjerkely kirke.

Vi får innslag fra ungdomskoret Sebaot.

Taler er Morten Askjer.

Det blir kirkekaffe!