Dagens bibelord 03.04.2020

Joh 6,24-36

24Da folk så at verken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. 25De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham: «Rabbi, når kom du hit?» 26Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. 27Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som Menneskesønnen vil gi dere. For på ham har Far, Gud selv, satt sitt segl.» 28Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» 29Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.» 30«Hvilket tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre?» spurte de. 31«Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet: Brød fra himmelen ga han dem å spise.» 32Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Moses ga dere ikke brødet fra himmelen. Det er min Far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. 33Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» 34Da sa de til ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.» 35Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste. 36Men jeg har sagt dere: Enda dere har sett meg, tror dere ikke.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Om et lem lider

Noen av våre kjære i Bjerkely menighet er alvorlig syke. Vi hører tett sammen i vår lokalmenighet. Det merker vi i ekstra grad når noen rammes av alvorlig sykdom. Bibelen sammenligner den kristne menighet med en kropp med mange svært forskjellige lemmer som er og fungerer ulikt. Når et lem har det vanskelig kjenner vi […] [ Les mer ]

Velt alle dine veier

Syria er herjet av borgerkrig og ikke minst barna rammes hardt av den forferdelige konflikten. Utenlandske aktører legger i større eller mindre grad stein til byrden ved sin innblanding. Russland, Tyrkia, Iran og USA har på hver sine måter blod på hendene i konflikten. I dagens situasjon er våre medmennesker i Syria eksempler på folk […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

05 Apr
Digitalt
Kl. 11:00
Palmesøndag
Planlegging av digitalt møte, mer info kommer.
09 Apr
Digital Gudstjeneste
Kl. 11:00
Skjærtorsdag
Prest: Morten Askjer
10 Apr
AVLYST
Kl. 11:00
Langfredagsmøte
Tale v/Musikkutvalget

12 Apr
Digital Gudstjeneste
Kl. 11:00
Påskedag
Prest: Morten Askjer
Høytidsgudstjeneste
Offer til Prestetjenesten
15 Apr
AVLYST Betweens fra kl 18:00 til 20:00
Kl. 18:00
Tweensa må være så store at de kan komme uten (beste)foreldre, selv om disse er ønsket med!
15 Apr
AVLYST Møte i misjonsgruppa
Kl. 19:00
2. onsdag i april på grunn av Påske

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Våren 2020 i Langgata kirke

- Horten menighet Denne våren med påsketiden vil for oss være preget av smitteverntiltakene i landet og i menighetene våre. Siden menigheten i Horten ikke kan samles i kirken med det første, vil vi foreløpig her orientere om aktuelle nettsider med møter og gudstjenester som legges ut fra andre menigheter i DELK. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK