Dagens bibelord 04.08.2021

Johannes 8,31–36

31Så sa Jesus til dei jødane som var komne til tru på han: «Blir de verande i mitt ord, er de verkeleg mine læresveinar. 32Då skal de få kjenna sanninga, og sanninga skal gjera dykk frie.» 33«Vi er Abrahams ætt», la dei imot, «og har aldri vore slavar for nokon. Korleis kan du då seia at vi skal bli frie?» 34Jesus svara: «Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: Kvar den som gjer synd, er slave under synda. 35Ein slave blir ikkje verande i huset i all framtid, men ein son blir verande der for alltid. 36Får Sonen gjort dykk frie, blir de verkeleg frie.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Medvandrer

Hvordan står det til?   Eller «Står til?» Du har kanskje stilt eller fått det spørsmålet. Hva forventer vi egentlig å få til svar? Som oftest «Jo takk, bare bra!»  Dette er ofte godt ment, et viktig spørsmål, og kanskje til tider er også svaret ærlig og riktig.  Men, både spørsmålet og svaret blir også mye […] [ Les mer ]

Asfaltering ved kirken

Det vil i sommer foregå asfaltering av området rundt kirken og skolen.Å få asfalt før ferien har ikke vært mulig, men den skal være klar før skolestart. Hele området det skal legges asfalt på er blitt ferdig valset og det er ett stort ønske at det ikke ferdes noe kjøretøy på dette område fram til […] [ Les mer ]

BÆREKRAFTIG LIVSTIL OGSÅ ETTER AT NORGE ÅPNES IGJEN

Matteus 16.24: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg». Det kan være enkelt å styre unna en slik forkynnelse som Jesus gir her. Som nordmenn med en levestandard langt over det de fleste andre i verden, da er det lett å styre unna […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

08 Aug
Formidagsmøte
Kl. 11:00
11.s. i treenighetstiden
Tale v/Alf Henrik Engen
Offer til Lokalt menighetsarbeid
15 Aug
Formidagsmøte
Kl. 11:00
12.s. i treenighetstiden
Tale v/Elisabeth Fehn Olsen
Offer til Bjerkely menighetsbygg
22 Aug
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Vingårdss./13.s. i treen.
Morten Askjer
Offer til Prestetjenesten

29 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
13.s. i treenighetstiden
Morten Askjer
Offer til Bjerkely menighetsbygg

Om Bjerkely menighet

Tett-på-Intervju

Klikk på lenken nedenfor og hør et tett-på-intervju Morten prest har med Kenneth Rosenblad, om hans vei gjennom narkotika og kriminalitet, depresjon, spiritisme og livskriser gjennom et oppgjør med fortida, til å bli frisk, fri og frelst!  https://www.dropbox.com/s/88mc1ovwpxdjhy3/opptak.wav?dl=0 Det kommer flere tett-på-intervju utover våren, intervju med hverdagsmennesker av ulike slag. Noen på Hjemmesiden, noen på […] [ Les mer ]

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK