I Jesus For hverandre Ut i verden

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

EN TROFAST SLITER TAKKER AV

Ved overgangen til 2022 takker Ole Døvik av som eldstebror, først med tjeneste i Døvik og senere i Bjerkely menighet. [ Les mer ]

En hilsen fra «Sara fra Vestfold»

Reisen ned gikk veldig bra, og vi kom vel frem på hotellet! Først leita vi etter leilighet, til både meg og ettåringen. Raskt fant jeg en leilighet jeg kunne tenke meg. Dagen etter møtte vi huseier og betalte for husleie, og på lørdag kunne jeg flytte inn! Egentlig er det oppstart for førskolen 1.sept, men det […] [ Les mer ]

Hvitveisen

Hvitveisen er en aktivitetssamling med full fart og mye kreativitet! Annenhver tirsdag samles barn fra 4-13 år i Bjerkely skoles lokaler. Nå er datoene for våren 2020 satt. Velkommen! [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

23 Jan
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s. i Åp.tiden
Tale v/Lillian Kallasten
Offer til Konfirmantarbeid
26 Jan
Bønnetime med forbønn og nattverd
Kl. 20:00
30 Jan
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
5.s. i Åp.tiden
Prest: Morten Askjer
5-7. Klasse deltar. Eldstemarkering
Offer til Misjon

01 Feb
Hvitveisen
Kl. 17:30
Se eget program
02 Feb
Betweens
Kl. 18:00
Se eget program
06 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
6.s. i Åp.tiden
Tale v/Lars Håkon Slette
Offer til Lokalt menighetsarbeid

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Etablering av ny menighet

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn 16.januar 2022 ble en gledens dag i Sandnes. Etter vel tre år som menighetsplante, ble Jæren menighet offisielt etablert som selvstendig menighet i DELK. Ikke nok med det, samme dag ble menighetens første eldste innsatt i tjenesten. [ Les mer ]