Dagens bibelord 25.10.2020

Luk 13,22-30

22På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste. 23Da var det en som spurte: «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem: 24«Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. 25Når husherren først har reist seg og lukket døren og dere blir stående utenfor og banker på og sier: ‘Herre, lukk opp for oss’, da skal han svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra.’ 26Da vil dere si: ‘Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre.’ 27Men han skal svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett! 28Der skal dere gråte og skjære tenner når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike mens dere selv blir kastet utenfor. 29Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. 30Da skal noen som er de siste, bli de første, og noen som er de første, bli de siste.»

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Ny utsending fra DELK

Ved inngangen av 2020 hadde DELK to utsendinger til utlandet. På forsommeren ble det bekreftet enda to utsendinger. Tallet var doblet. Nå, i månedsskiftet september/oktober har tallet steget med enda én utsending. Nå er DELK oppe i fem utsendinger til utlandet. Takk til Gud! Sara fra Vestfold har takket ja til ettåringstjeneste, og hun blir […] [ Les mer ]

Lederskifte 2019/2020 – Bjekely menighet

Bjerkely menighet kan se tilbake på sine første 10 år med stor takk til Vår Herre for mange og gode nådegaver og tjenester i funksjon. Med alle medvirkende, store og små oppgaver, så tror jeg tallet blir tresifret og vi tror og håper at tjenestene blir utført med iver og glede. Ved nyttår 2019/2020 hadde […] [ Les mer ]

GENERASJON PRESTASJON

Med over 100 Konfirmantgjester og en del andre kirkegjengere ble det en høytid i Bjerkely kirke søndag formiddag; vi var med på noe stort!6 unge voksne som høyt og tydelig velger å gjenta sitt dåpsløftet etter en fin tid sammen, er stort og sterkt! Gudstjenesten ble krydret med vakkert fiolinspill fra to unge skoleelever, sang, […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

25 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Bots- og bønnedag
Tale v/Ole Døvik
Offer til Evangelie-kafé
01 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Erling Rantrud
Offer til Prestetjenesten
08 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
23.s. i treenighetstiden
Tale v/Eirik Thorvaldsen
Offer til Bondal

15 Nov
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
24.s. i treenighetstiden
Morten Askjer
22 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Domssøndag/Kristi kongedag
Tale v/Signe Lise Fevang
Offer til Åpne dører
29 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1.s.i adventstiden
Familiekoret
Offer til Ungdomsarbeidet

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK