Dagens bibelord 16.09.2019

Apg 4,32-36

32Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget; de hadde alt felles. 33Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om at Herren Jesus var stått opp, og stor nåde var over dem alle. 34Ingen av dem led nød, for de som eide jord eller hus, solgte det og kom med pengene 35og la dem for apostlenes føtter. Så fikk hver enkelt tildelt det han trengte. 36Josef, en levitt fra Kypros, ble av apostlene også kalt Barnabas, det betyr trøstens sønn.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Hvorfor har du håp?

Av Andreas Johansson [ Les mer ]

Menighetsweekend – PÅFYLL

11. - 13. oktober 2019 [ Les mer ]

Vil du være med i en bibelgruppe?

Odd Gjerpe er bibelgruppe-koordinator i Bjerkely. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

22 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
15. søndag i treenighetstiden
Tale v/Tonje Belibi
Offer til Ungdomsarbeidet
29 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
16. søndag i treenighetstiden
Tale v/Lillian Kallasten
Offer til Kirke/ skole
03 Okt
Lovsangsmøte - kveld
Kl. 19:00

13 Okt
Menighetsweekwend
Kl. 22:42
Menighetsweekend fra 11. til 13. oktober
15 Okt
Misjonskveld på Bjerkely skole
Kl. 16:30
Alle i menigheten er hjertelig velkomne

20 Okt
Gudstjeneste
Kl. 11:00
19. søndag i treenighetstiden
Prest: Morten Askjer
Dåp
Offer til Prestetjenesten

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nærradio-arbeid

- Østfold menighet DELK Østfold menighet har gjennom flere år sendt opptak av gudstjenester på Radio Øst fjerde hver søndag klokken 11.00. Nå har vi utvidet med omsorgsprogram søndag kl. 20.30-22.30, på de samme søndager vi sender gudstjenester. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK