I Jesus For hverandre Ut i verden

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Velkommen til misjonsmesse 2021!

Årets misjonsmesse går av stabelen 14. november. Rett etter Gudstjenesten blir det Misjonsmiddag og trekning på Misjonsmessa. Vi har forpliktet oss på sende ut og støtte flere utsendinger i 2021 enn det vi hadde i 2020. Derfor må vi alle bidra så evangeliet blir kjent for flere! Blant alle verdens religioner og livssyn så finnes det […] [ Les mer ]

En hilsen fra «Sara fra Vestfold»

Reisen ned gikk veldig bra, og vi kom vel frem på hotellet! Først leita vi etter leilighet, til både meg og ettåringen. Raskt fant jeg en leilighet jeg kunne tenke meg. Dagen etter møtte vi huseier og betalte for husleie, og på lørdag kunne jeg flytte inn! Egentlig er det oppstart for førskolen 1.sept, men det […] [ Les mer ]

Hvitveisen

Hvitveisen er en aktivitetssamling med full fart og mye kreativitet! Annenhver tirsdag samles barn fra 4-13 år i Bjerkely skoles lokaler. Nå er datoene for våren 2020 satt. Velkommen! [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

31 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Bots- og bønnedag
Prest: Morten Askjer
Barnekor fra Telemark deltar
Offer til Prestetjenesten
07 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Tale v/Signe Gjelstad
Offer til Bjerkely menighetsbygg
14 Nov
Familiegudstjeneste
Kl. 18:00
25.s. i treenighetstiden
Prest: Morten Askjer
5-7kl. deltar. Misjonsmiddag og misjonsmesse etter Gudstjenesten
Offer til Misjon

21 Nov
Søndagsmøte
Kl. 18:00
Tale v/Øyvind Benestad
MorFarBarn i Bjerkely. Se eget program
28 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1.s. i adventstiden
Tale v/Elin Rønning
Offer til Bjerkely menighetsbygg
05 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s. i adventstiden
Prest: Boe Johannes Hermansen
Offer til Søndagsskolen

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Høringssvar om konverteringsterapi

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det kongelige kulturdepartement sendte 2. juli 2021 ut et høringsnotat med et lovforslag om regulering av konverteringsterapi. Høringen var åpen for alle som ønsket å gi innspill og sende høringssvar innen fristen 15. oktober 2021. [ Les mer ]

DELK 150 ÅR INVITASJON TIL LOVSANGS- OG SALMEKONKURRANSE

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn I 2022 feirer DELK sitt 150-årsjubileum. Feiringen gjennom året vil preges av historiske tilbakeblikk, sammen med refleksjoner over DELKs plass og oppgave i kirke og samfunn i dag. Men framfor alt ønsker vi å gi god plass for tanker og visjoner omkring utfordringene vi som troens folk står overfor både i kirken og i samfunnet i årene som kommer. [ Les mer ]