Dagens bibelord 17.02.2020

2 Mos 3,1-6

1Moses gjette småfeet til svigerfaren Jetro, presten i Midjan. En gang han drev feet over til den andre siden av ørkenen, kom han til Guds fjell, Horeb. 2Da viste Herrens engel seg for ham i en flammende ild som slo opp fra en tornebusk. Han så, og se! – busken sto i flammer, men den ble ikke fortært av ilden. 3Og Moses sa: «Jeg vil gå bort og se dette mektige synet. Hvorfor brenner ikke tornebusken opp?» 4Men da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham fra tornebusken: «Moses, Moses!» Han svarte: «Her er jeg.» 5Og Gud sa: «Kom ikke nærmere! Ta skoene av føttene! For stedet du står på, er hellig grunn.» 6Så sa han: «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses ansiktet, for han var redd for å se Gud.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Vil du være med i en bibelgruppe?

Odd Gjerpe er bibelgruppe-koordinator i Bjerkely. [ Les mer ]

Hvitveisen

Hvitveisen er en aktivitetssamling med full fart og mye kreativitet! Annenhver tirsdag samles barn fra 4-13 år i Bjerkely skoles lokaler. Nå er datoene for våren 2020 satt. Velkommen! [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

23 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Fastelavnssøndag
Tale v/Ivar Lyngås
Offer til Kirke/ skole
25 Feb
Hvitveisen
Kl. 17:30
Barn fra 4-13 år
29 Feb
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

01 Mar
Gudstjeneste
Kl. 11:00
1.s.i fastetiden
Prest: Morten Askjer
Det blir god deltagelse og bidrag av barn fra Bjerkely Skole
Offer til Konfirmantarbeid
08 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2.s. i fastetiden
Tale v/Idar Brekkå
Offer til Kirke/ skole
10 Mar
Hvitveisen
Kl. 17:30
Barn fra 4-13 år

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Bibeldagen 2020

- Horten menighet Søndag 9. februar markeres Bibeldagen i Horten ved en felleskirkelig samling i Langgata kirke. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK