Dagens bibelord 27.01.2020

Sal 25,1-6

1Av David.א Herre, jeg løfter min sjel til deg. 2ב Min Gud, til deg setter jeg min lit.La meg ikke bli til skamme,la ikke fienden fryde seg over meg! 3ג For ingen som setter sitt håp til deg, skal bli til skamme,til skamme blir de troløse, med sine tomme hender. 4ד Herre, la meg kjenne dine veier.Lær meg dine stier! 5ה La meg få vandre i din sannhet,lær meg, for du er Gud, min frelser!Til deg setter jeg alltid mitt håp. 6ז Herre, tenk på din barmhjertighet og kjærlighet,som er fra evig tid.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Vil du være med i en bibelgruppe?

Odd Gjerpe er bibelgruppe-koordinator i Bjerkely. [ Les mer ]

Hvitveisen

Hvitveisen er en aktivitetssamling med full fart og mye kreativitet! Annenhver tirsdag samles barn fra 4-13 år i Bjerkely skoles lokaler. Nå er datoene for høsten 2018 satt. Velkommen! [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

28 Jan
Hvitveisen
Kl. 17:30
Barn fra 4-13 år

01 Feb
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

02 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
5.s. i Åp.tiden
Tale v/Trond Eriksen og Bent Døvik
Evangeliesenteret, v/Trond Eriksen og Bent Døvik

Offer til Evangelie-kafé

05 Feb
Betweens fra kl 18:00 til 20:00
Kl. 18:00
Tweensa må være så store at de kan komme uten (beste)foreldre, selv om disse er ønsket med!
07 Feb
Familiekoret
Kl. 16:30
09 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Såmannssøndag
Tale v/Randi Anne Skårdal
Offer til Misjon

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Bibeldagen 2020

- Horten menighet Søndag 9. februar markeres Bibeldagen i Horten ved en felleskirkelig samling i Langgata kirke. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK