Dagens bibelord 18.01.2021

1. Korintar 8,5–6

5Rett nok finst det såkalla gudar, både i himmelen og på jorda, ja, det er mange gudar og mange herrar. 6Men for oss er det éin Gud, vår Far. Alt vart til av han, og til han er vi skapte. Og det er éin Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved han, og ved han lever vi.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Betweens program våren 2021

Nå er vårens program for Betweens klart. Ta en titt her: [ Les mer ]

Ny utsending fra DELK

Ved inngangen av 2020 hadde DELK to utsendinger til utlandet. På forsommeren ble det bekreftet enda to utsendinger. Tallet var doblet. Nå, i månedsskiftet september/oktober har tallet steget med enda én utsending. Nå er DELK oppe i fem utsendinger til utlandet. Takk til Gud! Sara fra Vestfold har takket ja til ettåringstjeneste, og hun blir […] [ Les mer ]

Lederskifte 2019/2020 – Bjekely menighet

Bjerkely menighet kan se tilbake på sine første 10 år med stor takk til Vår Herre for mange og gode nådegaver og tjenester i funksjon. Med alle medvirkende, store og små oppgaver, så tror jeg tallet blir tresifret og vi tror og håper at tjenestene blir utført med iver og glede. Ved nyttår 2019/2020 hadde […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

24 Jan
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s. i Åpenbaringstiden
Tale v/Emil Simonsen
Offer til Konfirmantarbeid
31 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Såmannssøndag
Andreas Johansson
Offer til Misjon
07 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Kristi forkl.dag
Tale v/Harald K Hammer
\"i Verden, men ikke av verden\"
Offer til Lokalt menighetsarbeid

21 Feb
Gudstjeneste
Kl. 11:00
1.s.i fastetiden
Morten Askjer
Offer til Prestetjenesten

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Familiegudstjeneste 17. januar

- Granly menighet, Tønsberg Det blir ikke søndagsmøte med Charles Hansen fra Ordet og Israel på søndag. Han kommer senere. Men vi sender i stedet en familiegudstjeneste på nett. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK