Dagens bibelord 28.11.2020

Jesaja 61,1–4

1Herren Guds ande er over meg, for Herren har salva meg. Han har sendt meg for å forkynna ein god bodskap for hjelpelause, for å forbinda dei som har eit knust hjarte, ropa ut fridom for dei som er i fangenskap, og frigjering for dei som er bundne, 2for å ropa ut eit nådens år frå Herren og ein hemnens dag frå vår Gud, for å trøysta alle som sørgjer, 3og gje dei sørgjande i Sion turban i staden for oske, gledeolje i staden for sorg, lovsongsdrakt i staden for motlaus ånd. Dei skal kallast Rettferds eiketre som Herren har planta for å syna sin herlegdom. 4Dei skal byggja opp att gamle ruinar og gjenreisa det som før låg audt, dei skal byggja opp att ruinbyane som låg aude frå slekt til slekt.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Ny utsending fra DELK

Ved inngangen av 2020 hadde DELK to utsendinger til utlandet. På forsommeren ble det bekreftet enda to utsendinger. Tallet var doblet. Nå, i månedsskiftet september/oktober har tallet steget med enda én utsending. Nå er DELK oppe i fem utsendinger til utlandet. Takk til Gud! Sara fra Vestfold har takket ja til ettåringstjeneste, og hun blir […] [ Les mer ]

Lederskifte 2019/2020 – Bjekely menighet

Bjerkely menighet kan se tilbake på sine første 10 år med stor takk til Vår Herre for mange og gode nådegaver og tjenester i funksjon. Med alle medvirkende, store og små oppgaver, så tror jeg tallet blir tresifret og vi tror og håper at tjenestene blir utført med iver og glede. Ved nyttår 2019/2020 hadde […] [ Les mer ]

GENERASJON PRESTASJON

Med over 100 Konfirmantgjester og en del andre kirkegjengere ble det en høytid i Bjerkely kirke søndag formiddag; vi var med på noe stort!6 unge voksne som høyt og tydelig velger å gjenta sitt dåpsløftet etter en fin tid sammen, er stort og sterkt! Gudstjenesten ble krydret med vakkert fiolinspill fra to unge skoleelever, sang, […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

29 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1.s.i adventstiden
Tale v/Martha Baksås
Offer til Ungdomsarbeidet
06 Des
Gudstjeneste
Kl. 11:00
2.s.i adventstiden
Prest: Morten Askjer
Offer til Kirke/ skole
13 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s.i adventstiden
Tale v/Odd Gjerpe
Offer til Kirke/ skole

24 Des
Gudstjeneste
Kl. 14:00
Julaften
Prest: Morten Askjer
Julaftengudstjeneste med påmelding

Offer til Misjon
24 Des
Gudstjeneste
Kl. 15:30
Julaften
Prest: Morten Askjer
Julaften kl. 15:30 (Merk tiden!): Påmelding (Dette er et reserve-møte, dersom det blir fullt på møte som er satt opp kl.: 14:00).

Offer til Misjon
25 Des
Gudstjeneste
Kl. 11:00
1. juledag
Prest: Bertil Andersson
Høytidsgudstjeneste med påmelding

Offer til Prestetjenesten

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK