Dagens bibelord 18.02.2019

1 Tim 6,3-10

3Den som kommer med en annen lære og ikke holder fast ved vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører gudsfrykten til, 4er hovmodig og skjønner ingenting. Han er bare syk etter diskusjon og ordkrig, og dette skaper misunnelse, ufred, beskyldninger, onde mistanker 5og stadig krangel mellom mennesker som har mistet dømmekraften og er kommet bort fra sannheten; de mener gudsfrykten er en vei til vinning. 6Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning. 7For tomhendte kom vi inn i verdenog tomhendte må vi forlate den. 8Har vi mat og klær,skal vi nøye oss med det. 9Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. 10For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Filmkvelder i Bjerkely kirke

28. feb og 21. mars (torsdager kl. 18:00) blir det filmkveld i Bjerkely kirke [ Les mer ]

Menighetsweekend Strand Leirsted

11. - 13. oktober 2019 [ Les mer ]

Vil du være med i en bibelgruppe?

Odd Gjerpe er bibelgruppe-koordinator i Bjerkely. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

24 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi forkl.dag
Prest: Morten Askjer
Offer til Ny kirke/ skole
26 Feb
Hvitveisen
Kl. 17:30
Kl 17:30 til 19:15
28 Feb
Filmkveld for ungdom
Kl. 18:00
Med dialog og refleksjon02 Mar
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

03 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Fastelavnssøndag
Andreas Johansson
\"Konfirmantleir lørdag, og konfirmantene (Granly og Bjerkely) deltar i Gudstjeneste
Fellesgudstjeneste med Granly\"

Offer til Prestetjenesten
07 Mar
Konsert
Kl. 19:00
Konsert med Maria Solheim og Martin Engen

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Ny prest til Granly menighet

- Granly menighet, Tønsberg Stillingen som prest i Granly menighet ble utlyst i begynnelsen av desember 2018. Siste uke voterte DELKs rådsmøte i favør av at Peter Johansen tilbys stillingen som ny prest til vår menighet i Tønsberg. Peter takket etter kort tid ja til stillingen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Ny prest til Granly menighet

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Stillingen som prest i Granly menighet ble utlyst i begynnelsen av desember 2018. Siste uke voterte DELKs rådsmøte i favør av at Peter Johansen tilbys stillingen som ny prest til vår menighet i Tønsberg. Peter takket etter kort tid ja til stillingen. [ Les mer ]

"Hva er nå et menneske? Bioteknologiens nye utfordringer"

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det var temaet i Kirkeforum som DELK arrangerte på Granly skole 29. januar. Generalsekretær i Menneskeverd, Morten Dahle Stærk, holdt et viktig foredrag hvor han tok utgangspunkt i hvilket menneskesyn som ligger til grunn for tenkning og praksis. [ Les mer ]

Tilsynsmannsvalget - andre valgomgang

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Andre omgang i valget av ny tilsynsmann i DELK er nå i gang. De to som går videre er Bertil Andersson og Ulf Asp. Valgomgangen skal være avsluttet innen 17. mars. [ Les mer ]