Dagens bibelord 01.10.2020

Sal 71,17-20

17Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.Jeg forteller fortsatt om dine under. 18Gud, forlat meg ikkeselv når jeg blir gammel og grå,la meg tale om din krafttil hele den slekten som kommer.Ditt velde 19og din rettferd, Gud,når til det høye.Du som har gjort så store ting,Gud, hvem er som du? 20Trengsler og ulykkerlot du meg se,men du vekker meg til liv på ny,og du løfter meg opp igjenfra dypene under jorden.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Lederskifte 2019/2020 – Bjekely menighet

Bjerkely menighet kan se tilbake på sine første 10 år med stor takk til Vår Herre for mange og gode nådegaver og tjenester i funksjon. Med alle medvirkende, store og små oppgaver, så tror jeg tallet blir tresifret og vi tror og håper at tjenestene blir utført med iver og glede. Ved nyttår 2019/2020 hadde […] [ Les mer ]

GENERASJON PRESTASJON

Med over 100 Konfirmantgjester og en del andre kirkegjengere ble det en høytid i Bjerkely kirke søndag formiddag; vi var med på noe stort!6 unge voksne som høyt og tydelig velger å gjenta sitt dåpsløftet etter en fin tid sammen, er stort og sterkt! Gudstjenesten ble krydret med vakkert fiolinspill fra to unge skoleelever, sang, […] [ Les mer ]

Avlyst menighetsweekend

Sett av helgen 15.- 17. oktober 2021!På grunn av korona-situasjonen og påfølgende begrensninger på leirstedet har komiteen og menighetsstyret valgt å avlyse årets leir. Men, vi kan allerede nå se frem mot oktober 2021! [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

04 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
18.s. i treenighetstiden
Tale v/Nils Magnus Hovland
Vi markerer utsendelse av ettåring fra Bjerkely til tjeneste for misjon
Offer til Misjon
11 Okt
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
19.s. i treenighetstiden
Morten Askjer
Offer til Kirke/ skole
18 Okt
Fellesmøte Re
Kl. 19:00
Møte utgår grunnet Korona

25 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Bots- og bønnedag
Tale v/Ole Døvik
Offer til Evangelie-kafé
01 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Erling Rantrud
Offer til Prestetjenesten
08 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
23.s. i treenighetstiden
Tale v/Eirik Thorvaldsen
Offer til Bondal

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK