Dagens bibelord 13.08.2020

1 Mos 50,14-21

14Da Josef hadde gravlagt faren, vendte han tilbake til Egypt sammen med brødrene sine og alle som hadde dratt opp med ham for å gravlegge Jakob. 15Da Josefs brødre så at faren var død, sa de: «Bare nå ikke Josef legger oss for hat og gjengjelder oss alt det onde vi har gjort mot ham!» 16Så sendte de bud til Josef og sa: «Før han døde, påla din far oss 17at vi skulle si deg dette: Kjære, tilgi brødrene dine den uretten de gjorde da de syndet og handlet ondt mot deg. Tilgi nå uretten som er gjort av oss som tjener din fars Gud.» Josef gråt da de snakket slik til ham. 18Siden kom brødrene selv og kastet seg ned for ham og sa: «Se, vi er dine tjenere.» 19Da sa Josef til dem: «Vær ikke redde! Er jeg i Guds sted? 20Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gi liv til et stort folk, slik vi ser i dag. 21Så vær ikke redde! Jeg skal sørge for dere og barna deres.» Slik trøstet han dem og talte til hjertet deres.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Voksne trengs til DELKs sommerleir for ungdom

Hei til alle dere voksne i DELK! Det har vært en annerledes vår i år, og sommeren ser også ut til å bli annerledes. Vi ønsker å gi våre ungdommer, som plutselig har fått hverdag, skole og liv snudd på hodet, noe å glede seg over. Derfor har vi lyst til å gi dem en […] [ Les mer ]

Menigheten DELK Nord søker prest i 40 % stilling

Vi er på jakt etter deg som ivrer for et engasjerende menighetsliv for alle generasjoner, hvor forkynnelsen av Guds ord er sentrum for tjenesten. Noen viktige oppgaver vil være: gudstjenester støtte og utvikle arbeid for barn, ungdom og familier sammen med eldsterådet tilby sjelesorg og diakonal tjeneste Se full stillingsutlysning her. Søknadsfrist: 19. mai 2020. Artikkelen […] [ Les mer ]

Arrangementene på Bondal i sommer.

Styret i Bondal Fjellstue har besluttet å avlyse leirene der i sommer pga smittefare med korona. Følgende leire er avlyst: • 4. klasse og 5. klasse leir: 22. juni – 25. juni • 6. klasse og 7. klasse leir: 25. juni – 28. juni • De over 50: 20. juli – 24. juli • Bibeldagene: […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

16 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
11.s. i treenighetstiden
Tale v/Heidi Halvorsen
Offer til Kirke/ skole
23 Aug
Gudstjeneste
Kl. 11:00
11.s. i treenighetstiden
Morten Askjer
Familiegudstjeneste med dåp
Forbønnsgudstjeneste skoleansatte
Offer til Kirke/ skole
29 Aug
DELuKs Granly
Kl. 19:30

30 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
13.s. i treenighetstiden
Tale v/Elisabeth Fehn Olsen
Offer til Kirke/ skole

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK