I Jesus For hverandre Ut i verden

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

MENIGHETSSTYRET OG KOMITEER

Årsmøtet 2020 vedtok styringsstrukturen i Bjerkely menighet. Det er nå et ER (EldsteRåd) og et MS (MenighetsStyre), som deler oppgaven å drifte Bjerkely menighet. [ Les mer ]

Diakoni i Bjerkely menighet

Diakoni er menighetens arbeid med nestekjærlighet som perspektiv; det er kirkens omsorgstjeneste. Eller sagt på en annen måte; evangeliet i praktisk handling gjennom nestekjærlighet og et inkluderende fellesskap. Det diakonale arbeidet i Bjerkely er dels organisert, dels ved at alle menighetens medlemmer ser hverandre, og at de tar ansvar for og bidrar praktisk. Ja, ikke […] [ Les mer ]

Etter en lang pause pga. Covid starter vi endelig åpen barnehage igjen Torsdag 26 August kl 9:30-13:30. Ta med egen mat, vi serverer kaffe/te. Vi holder til i Bjerkely skole, Døvikveien2,3176 Undrumsdal. Vi følger FHIs smittevernsregler.Ingen syke møter opp, vi registrerer når alle kommer. Følg oss på facebook.com/aapenbarnehage eller kontakt Terese: 934 37 394 [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

19 Sep
Gudstjeneste med konfirmasjon
Kl. 11:00
17.s. i treenighetstiden
Prest: Morten Askjer
Offer til Konfirmantarbeid
26 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
18.s. i treenighetstiden
Jan Bygstad
Offer til Bjerkely menighetsbygg
03 Okt
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
19.s. i treenighetstiden
Morten Askjer
Utdeling av bibler til 3.Klasse
Offer til Bjerkely menighetsbygg

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Konfirmasjonsgudstjenesten 19. september

- Granly menighet, Tønsberg På søndag er vi endelig klare for konfirmasjon. På grunn av restriksjonene blir det heller ikke i år mulighet for noen andre enn de påmeldte å delta i kirken. [ Les mer ]

Seminar om bønn, Moe kirke 11.-12. september

- Moe menighet Bønneseminar i Moe kirke 11. og 12. september ved Oddvar Søvik. Både i kirken og på via internett. Dette bør du absolutt få med deg. Husk å melde deg på! [ Les mer ]

Bibelkvelder i Langgata kirke høsten 2021

- Horten menighet Det blir bibeltimer i Langgata kirke også denne høsten, og Ulf Asp stiller opp, slik han har gjort i en årrekke nå. Først gang er tirsdag 7. september. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Ledig vikarstilling som prest i Bergen menighet

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Utlysning gjelder vikariat som prest i inntil 50% stilling. Vikariatet løper t.o.m 31.08.2022 og vil utføres i samarbeid med menighetens hovedprest. [ Les mer ]

DELK 150 ÅR INVITASJON TIL LOVSANGS- OG SALMEKONKURRANSE

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn I 2022 feirer DELK sitt 150-årsjubileum. Feiringen gjennom året vil preges av historiske tilbakeblikk, sammen med refleksjoner over DELKs plass og oppgave i kirke og samfunn i dag. Men framfor alt ønsker vi å gi god plass for tanker og visjoner omkring utfordringene vi som troens folk står overfor både i kirken og i samfunnet i årene som kommer. [ Les mer ]