Dagens bibelord 24.06.2021

Matteus 11,7–14

7Då dei gjekk bort, tok Jesus til å tala til folket om Johannes: «Kva gjekk de ut i øydemarka for å sjå? Eit sivstrå som svaiar i vinden? 8Nei! Kva gjekk de ut for å sjå? Ein mann med fine klede? Dei som går i fine klede, held til i slotta hos kongane. 9Kva gjekk de då ut for å sjå? Ein profet? Ja, eg seier dykk: meir enn ein profet! 10Det er om han dette er skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 11Sanneleg, eg seier dykk: Mellom dei som er fødde av kvinner, har det aldri stått fram nokon større enn døyparen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han. 12Frå Johannes døyparens dagar og til no trengjer himmelriket seg fram, og dei som trengjer på, riv det til seg. 13For heilt til Johannes kom, har alle profetane og lova tala om det som skulle henda. 14Og om de vil ta imot det: Han er den Elia som skulle koma.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Sankhansstevne på nett og i kirke

St.Hans-stevne blir i år arrangert på en litt annen måte enn vanlig grunnet Koronaviruset. Det blir derfor digitale sendinger som vi har muligheten til å dele i kirken vår. Programmet for helgen Ser ut som følgende: Lørdag 11.00 Seminar 1. Daniel Johansson (digitalt) Med Jesus- åpenbaring for tid og evighet 12.30 Sosialt: Vi spiser medbragt […] [ Les mer ]

Frivillige til Re helsehus

Kjære frivillig i kirke og menighet Kirken i Re har sammen med DELK menigheten i Undrumsdal et fint samarbeid i forhold til Re Helsehus. Det gjelder et jevnlig andaktstilbud. Disse andaktene blir satt stor pris på av både beboere, pårørende og besøkende. Til dette arbeidet trengs det frivillige som er behjelpelige med å følge til […] [ Les mer ]

BÆREKRAFTIG LIVSTIL OGSÅ ETTER AT NORGE ÅPNES IGJEN

Matteus 16.24: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg». Det kan være enkelt å styre unna en slik forkynnelse som Jesus gir her. Som nordmenn med en levestandard langt over det de fleste andre i verden, da er det lett å styre unna […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

26 Jun
Sankthansstevne
Kl. 11:00
Digitalt og fysisk sankthansstevne. Klikk for å se program.
[ Les mer ]
11 Jul
Fellesgudstjeneste på Granly
Kl. 11:00
Olaf Engestøl
25 Jul
Fellesgudstjeneste med Granly
Kl. 11:00
9.s. i treenighetstiden
Morten Askjer
Offer til Bjerkely menighetsbygg

Om Bjerkely menighet

Tett-på-Intervju

Klikk på lenken nedenfor og hør et tett-på-intervju Morten prest har med Kenneth Rosenblad, om hans vei gjennom narkotika og kriminalitet, depresjon, spiritisme og livskriser gjennom et oppgjør med fortida, til å bli frisk, fri og frelst!  https://www.dropbox.com/s/88mc1ovwpxdjhy3/opptak.wav?dl=0 Det kommer flere tett-på-intervju utover våren, intervju med hverdagsmennesker av ulike slag. Noen på Hjemmesiden, noen på […] [ Les mer ]

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Sankthansstevnet på søndag - gudstjeneste med forbønn og utsendelse av fam. Barlaup, misjonsmøte og konsert

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Velkommen til Sankthansstevnet 2021. Her finner du program og informasjon for søndag 27. juni. [ Les mer ]

Velkommen til Sankthansstevnet 2021!

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn I år håper vi mange får muligheten til å samles rundt en storskjerm lokalt, og samtidig ha felleskap med de andre menighetene digitalt. Sjekk med din lokalmenighet for hvordan opplegget blir hos dere! [ Les mer ]