Dagens bibelord 10.04.2020

Mark 14,26-15,37

26Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut mot Oljeberget. 27Jesus sa til dem: «Dere kommer alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet: Jeg skal slå gjeteren, og sauene skal bli spredt. 28Men etter at jeg er stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» 29Da sa Peter: «Om så alle vender seg bort fra deg – jeg gjør det ikke!» 30Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: Nå i natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» 31Men Peter forsikret: «Om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg!» Det samme sa de alle. 32Da de kom til et sted som heter Getsemane, sa han til disiplene: «Sett dere her mens jeg ber!» 33Så tok han med seg Peter, Jakob og Johannes. Han ble grepet av angst og gru, 34og han sa til dem: « Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk!» 35Han gikk fram et lite stykke, kastet seg til jorden og ba om at timen måtte gå ham forbi, om det var mulig. 36Han sa: «Abba, Far! Alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra meg! Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» 37Da han kom tilbake og fant dem sovende, sa han til Peter: «Simon, sover du? Klarte du ikke å våke en eneste time? 38Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak.» 39Igjen gikk han bort og ba med samme ord. 40Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Og de visste ikke hva de skulle svare ham. 41Han kom til dem for tredje gang og sa: «Dere sover og hviler fremdeles? Nå er det avgjort. Timen er kommet. Menneskesønnen skal overgis i synderes hender. 42Stå opp, la oss gå! Han som forråder meg, er nær.» 43I det samme, mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en flokk som var væpnet med sverd og stokker. De kom fra overprestene, de skriftlærde og de eldste. 44Forræderen hadde avtalt et tegn med dem: «Den jeg kysser, han er det. Grip ham og før ham bort med sikker vakt.» 45Og da han kom, gikk han straks bort til Jesus og sa: «Rabbi!» og kysset ham. 46Så la de hånd på ham og tok ham til fange. 47En av dem som sto der, dro da sverdet og hogg etter øversteprestens tjener og kuttet av ham øret. 48Men Jesus sa til dem: «Dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg, som om jeg var en ransmann. 49Dag etter dag var jeg hos dere og underviste på tempelplassen, men da grep dere meg ikke! Men slik skulle skriftene oppfylles.» 50Da forlot alle ham og flyktet. 51En ung mann var i følge med Jesus; han hadde bare et linklede om seg. De grep ham, 52men han slapp linkledet og flyktet naken bort. 53De førte Jesus til øverstepresten, og alle overprestene, de eldste og de skriftlærde kom sammen. 54Men Peter hadde fulgt etter ham på avstand, helt inn på gårdsplassen hos øverstepresten. Der satt han sammen med vaktene og varmet seg ved bålet. 55Overprestene og hele Rådet prøvde å skaffe vitneutsagn mot Jesus for å få ham dømt til døden, men de fant ikke noe. 56Mange vitnet falskt mot ham, men vitneutsagnene deres stemte ikke overens. 57Da sto noen fram og kom med dette falske vitneutsagnet mot ham: 58«Vi har hørt ham si: ‘Jeg skal rive ned dette tempelet som er gjort med hender, og på tre dager bygge et annet som ikke er gjort med hender.’» 59Men heller ikke her var det samsvar mellom vitneforklaringene. 60Da reiste øverstepresten seg, steg fram og spurte Jesus: «Har du ikke noe å si til det de anklager deg for?» 61Men han tidde og svarte ikke et ord. Igjen spurte øverstepresten: «Er du Messias, Sønn av Den velsignede?» 62Jesus svarte: «Jeg er det. Og dere skal se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer.» 63Da flerret øverstepresten kappen sin og sa: «Hva skal vi nå med vitner? 64Dere har hørt gudsbespottelsen. Hva mener dere?» Alle fant ham skyldig til å dø. 65Da ga noen seg til å spytte på ham, og de bandt for øynene hans, slo ham med knyttnevene og sa: «Nå kan du være profet!» Og vaktene gikk løs på ham med piskeslag. 66Imens var Peter nede på gårdsplassen. En av tjenestejentene hos øverstepresten kom forbi, 67og da hun fikk øye på Peter der han satt og varmet seg, så hun nøye på ham og sa: «Du var også med denne Jesus fra Nasaret.» 68Men han nektet og sa: «Jeg fatter og begriper ikke hva du snakker om.» Så gikk han ut i portrommet, *og hanen gol.• 69Men jenta fikk øye på ham og begynte igjen å si til dem som sto omkring: «Han er en av dem.» 70Men han nektet på ny. Kort etter sa også de som sto der, til Peter: «Visst er du en av dem. Du er jo også galileer.» 71Men han ga seg til å banne og sverge: «Jeg kjenner ikke denne mannen dere snakker om.» 72I det samme gol hanen for annen gang. Da husket Peter det Jesus hadde sagt til ham: «Før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» Og han brast i gråt.

1Straks det ble morgen, og overprestene med de eldste og de skriftlærde, altså hele Rådet, hadde holdt møte, bandt de Jesus, førte ham bort og overga ham til Pilatus. 2Pilatus spurte ham: «Er du jødenes konge?» Jesus svarte: «Du sier det.» 3Overprestene kom nå med mange anklager mot ham. 4Og Pilatus spurte ham igjen: «Svarer du ingenting? Du hører alt det de anklager deg for.» 5Men Jesus svarte ikke et ord, og Pilatus undret seg. 6Hver høytid pleide Pilatus å gi en fange fri, den folket ba om. 7En som gikk under navnet Barabbas, satt fengslet sammen med de opprørerne som hadde begått et drap under opprøret. 8Da mengden møtte opp og begynte å be Pilatus gjøre som han pleide, 9svarte han: «Vil dere at jeg skal løslate jødenes konge?» 10For han visste at det var av misunnelse overprestene hadde utlevert Jesus. 11Men overprestene egget opp folkemengden, så de ba ham gi Barabbas fri i stedet. 12Pilatus tok på ny til orde: «Hva vil dere da jeg skal gjøre med ham som dere kaller jødenes konge?» 13«Korsfest ham!» skrek de tilbake. 14Pilatus spurte: «Hva ondt har han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere: «Korsfest ham!» 15Pilatus ville gjerne gjøre mengden tilfreds. Han ga dem Barabbas fri, men lot Jesus bli pisket og overga ham til å bli korsfestet. 16Soldatene førte nå Jesus inn i borggården i det som kalles pretoriet, og kalte sammen hele vaktstyrken. 17De kledde ham i en purpurkappe og flettet en tornekrone og satte den på hodet hans. 18Så begynte de å hilse ham: «Vær hilset, du jødenes konge!» 19De slo ham i hodet med en stokk, spyttet på ham og la seg på kne og hyllet ham. 20Da de hadde hånt ham, tok de purpurkappen av ham og kledde ham i hans egne klær. Så førte de Jesus ut for å korsfeste ham. 21Og de tvang en mann som gikk forbi, til å bære korset hans, det var Simon fra Kyréne, far til Aleksander og Rufus. Han var på vei inn fra markene. 22De førte Jesus ut til et sted som heter Golgata – det betyr Hodeskallen. 23De ville gi ham vin med myrra i, men han tok ikke imot den. 24Så korsfestet de ham og delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om hvilket plagg hver skulle få. 25Det var ved den tredje time de korsfestet ham. 26Innskriften med anklagen mot ham lød: «Jødenes konge». 27Sammen med ham korsfestet de to røvere, en på høyre og en på venstre side av ham. 28*Og det skriftordet ble oppfylt som sier: Han ble regnet blant lovbrytere. 29De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet ham: «Se nå, du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager! 30Frels deg selv og stig ned fra korset!» 31På samme måte hånte også overprestene og de skriftlærde ham og sa til hverandre: «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse! 32La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro!» Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham. 33Da den sjette time kom, falt det et mørke over hele landet helt til den niende time. 34Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst:« Eloï, Eloï, lemá sabaktáni?»Det betyr: « Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» 35Noen av dem som sto der, hørte det og sa: «Hør, han roper på Elia.» 36Da løp en bort og fylte en svamp med vineddik, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Han sa: «Vent, la oss se om Elia kommer for å ta ham ned.» 37Men Jesus ropte høyt og utåndet.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Om et lem lider

Noen av våre kjære i Bjerkely menighet er alvorlig syke. Vi hører tett sammen i vår lokalmenighet. Det merker vi i ekstra grad når noen rammes av alvorlig sykdom. Bibelen sammenligner den kristne menighet med en kropp med mange svært forskjellige lemmer som er og fungerer ulikt. Når et lem har det vanskelig kjenner vi […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

10 Apr
AVLYST
Kl. 11:00
Langfredagsmøte
Tale v/Musikkutvalget
12 Apr
Digital Gudstjeneste
Kl. 11:00
Påskedag
Prest: Morten Askjer
Høytidsgudstjeneste
Offer til Prestetjenesten
15 Apr
AVLYST Betweens fra kl 18:00 til 20:00
Kl. 18:00
Tweensa må være så store at de kan komme uten (beste)foreldre, selv om disse er ønsket med!

15 Apr
AVLYST Møte i misjonsgruppa
Kl. 19:00
2. onsdag i april på grunn av Påske

16 Apr
Salmekveld
Kl. 19:00
18 Apr
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

Om Bjerkely menighet

Ønsker du å gi en gave til menigheten

Menigheten har ingen løpende inntekter og trenger gaver for å kunne drive arbeidet vi tror Gud har gitt oss ansvar for. Det aller meste gjøres på dugnad, men lønn til misjonær, prest, noe administrasjon og drift av kirkebygg må dekkes av innsamlede midler. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden. Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Ukjent med Facebook?

- Granly menighet, Tønsberg Vi har fått signaler om at noen av våre medlemmer ønsker å følge nettgudstjenestene våre på Facebook, men er ukjent med denne plattformen. Diakon Rina B. Husby har derfor laget en liten beskrivelse: [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK