Asfaltering ved kirken

Det vil i sommer foregå asfaltering av området rundt kirken og skolen.
Å få asfalt før ferien har ikke vært mulig, men den skal være klar før skolestart.

Hele området det skal legges asfalt på er blitt ferdig valset og det er ett stort ønske at det ikke ferdes noe kjøretøy på dette område fram til asfalten er lagt. Dette for å ikke forstyrre underlaget og ødelegge for ett best mulig resultat for asfalten.
Dette betyr at vi i denne perioden må stenge for parkering inn til kirke/ skolen og parkere alle biler på parkplass nord for gamle Døvik kirke.

Det er ønskelig at alle bruker Døvikveien på vei fra parkeringen ved døvik kirke på vei ned til kirken og ikke de støvete og ferdig opprettede grusarealene. (Se bilde)
Det er planlagt møter i kirken 25. Jul. og 8. Aug. i denne perioden. Det vil være parkeringsvakter på plass som viser til korrekt parkering.

Vi gleder oss til det ferdige asfalterte området kan tas i bruk!