Barnedåp i Bjerkely kirke

Barnedåp er en stor begivenhet for menigheten. I det siste har vi vært velsignet med flere slike store øyeblikk.
De siste årene er hele 10 barn døpt inn i Guds rike, avd. DELK Bjerkely menighet. Husk på dem i bønn.

21. januar 2018 ble Samuel Heian døpt. Foreldre: Tone L. og Daniel Heian

18. juni 2017 ble Julie Heum døpt. Dette var den første dåpen i nye Bjerkely kirke. Foreldre: Elisabeth og Mats Heum.

 

5. april 2015 var det tre søstre som skulle døpes. Tomine, Sarah og Norah Krogh. De ble døpt under en veldig rørende og fin dåpshandling gjennomført av Prest Morten Askjer.

3. mai 2015 ble menigheten igjen velsignet når Astrid og Henrik Klubben døpte sin Amalie samtidig som Elisabeth og Mads Heum døpte sin sønn Victor

Fint om menigheten kan være med å be for disse dåpsbarna, og de andre barna som er døpt i Døvik og Bjerkely den siste tiden.

Simeon Brenne                Døpt 30. mars 2014

Henrik Døvik                   Døpt 04. januar 2015

Edwin Askjer Aas           Døpt 18. oktober 2015

Matheo Solberg              Døpt 14. februar 2016

Simon Laomian Gunnerød     Døpt 13. mars 2016

Har du ønske om å døpe ditt barn i Bjerkely kirke, så ta kontakt med presten vår, Morten Askjer, epost eller mobil: 91 73 72 07.