Begivenhetsrik søndag

Søndag 23. august sto begivenhetene «i kø» i Bjerkely kirke. Med nydelig orgelmusikk og trompet ble en så godt som fullsatt kirke ønsket velkommen. Morten prest ledet menigheten så gjennom en familiegudstjeneste der vi også fikk oppleve ei ung jente si ja til Jesus og bli med i fellesskapet gjennom dåp! Stort og sterkt!

Det var også invitert til forbønn for alt personalet ved Bjerkely skole. Rektor Mathias Døvik presenterte og fortalte at det var rekordoppslutning av elever i år. Fint når skolen og kirken kan takke, be og glede seg sammen! Helt mot slutten ble presten selv overrasket ved at han ble hedret for 25 år ansatt DELK, i tjeneste som prest i Vestfold og Telemark. Menigheten bekreftet at dette var vel fortjent gjennom samstemt applaus til han og Edel. Takk til Gud for nok et møte til hans ære!