Bibelgrupper/Vekstgrupper

Små fellesskap i det store fellesskapet.

Det er viktig med små fellesskap der man kan være sammen om Guds ord og dele troen og livet, gjennom undervisning, refleksjon, bønn, samtale og sosialt felleskap.

Bjerkely menighet har allerede noen etablerte bibelgrupper og vekstgrupper, men vi ønsker å satse enda mer på dette.

Ønsker du å være med i et slikt fellesskap eller trenger hjelp for å starte opp en gruppe?

Ta gjerne kontakt med en av menighetens eldste, eller menighets prest. Her er kontaktinfo til dem.