Bønnemøter

Hver mandag fremover vil kirken være åpne fra kl. 20:00 – 21:00, foreløpig vil bønnemøtene være i kirkerommet. Der er det god plass! På møtene er du fri til å være stille, be, meditere eller å komme med bønneemner. Vi ber også for skolen, ungdom, menigheten, myndighetene våre, for fred i en urolig verden og ikke minst for at nye skal møte Jesus. Har du selv et ønske om å bli bedt for, har vi god tid til det også. Her deler vi også nytt fra vår misjonær, og tar henne med i bønn.