Byggekomite for ny skole/kirke

Her er en oversikt over byggekomiteens medlemmer og roller.
Komiteen har flere underkomiteer og eksterne ressurser som jobber innenfor sine gitte rammer.

Hans Kristian Heum (Leder) Tlf.nr: 926 33 019, mail: hansheum@online.no

Odd Gjerpe (sekretær)

Jan Rønning (Dugnad)

Kristian Brekke

Reidun Lundekvam (interiørkomite)

Steinar Luhr

Kirsten Døvik (musikkomite)

Ole Døvik (lyd/bildekomite)

Per Asp (skolens representant)

Eirik Thorvaldsen (ER representant)