Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

Sankhansstevne på nett og i kirke

St.Hans-stevne blir i år arrangert på en litt annen måte enn vanlig grunnet Koronaviruset. Det blir derfor digitale sendinger som vi har muligheten til å dele i kirken vår. Programmet for helgen Ser ut som følgende: Lørdag 11.00 Seminar 1. Daniel Johansson (digitalt) Med Jesus- åpenbaring for tid og evighet 12.30 Sosialt: Vi spiser medbragt […]

[ Les mer ]

Frivillige til Re helsehus

Kjære frivillig i kirke og menighet Kirken i Re har sammen med DELK menigheten i Undrumsdal et fint samarbeid i forhold til Re Helsehus. Det gjelder et jevnlig andaktstilbud. Disse andaktene blir satt stor pris på av både beboere, pårørende og besøkende. Til dette arbeidet trengs det frivillige som er behjelpelige med å følge til […]

[ Les mer ]

BÆREKRAFTIG LIVSTIL OGSÅ ETTER AT NORGE ÅPNES IGJEN

Matteus 16.24: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg». Det kan være enkelt å styre unna en slik forkynnelse som Jesus gir her. Som nordmenn med en levestandard langt over det de fleste andre i verden, da er det lett å styre unna […]

[ Les mer ]

Å være til stede

Espen Ottosen får på sin tur til Nord-Afrika, et innblikk i en tålmodig og krevende misjonshverdag. Et lite vindu mot våre misjonærers arbeid i Nord Afrika. Vi kan med glede melde at de nå snart reiser ut igjen, etter å ha vært koronafast i Norge en tid. Å være til stede – Norsk Luthersk Misjonssamband (nlm.no)

[ Les mer ]

Kast ikke dine perler for konspirasjonsteorier

Sannhet er viktig, spesielt for oss som følger han som er veien, sannheten og livet. Da bør vi være forsiktige og etterrettelige i hva vi sier, og hva vi deler videre på sosiale medier. Forspiller vi vår tillitt med å dele konspiratoriske clickbait-artikler som enkelt kan tilbakevises, svekker det vårt kristne vitnesbyrd. Konspirasjonsteorier kan rette […]

[ Les mer ]

ETTÅRINGSPROGRAM I DELK!

Andreas Johansson, Misjonssekretær i DELK skriver følgende: Jeg har den store gleden å kunne fortelle at Misjonskomiteen nå har formalisert et ettåringsprogram i DELK. Vi har nå avtalt med tre misjonsorganisasjoner – DNI, NLM og NMS – om å samarbeide om å rekruttere til noen utvalgte tjenestesteder for ”ettåringer”. Vi snakker da ikke om alder, […]

[ Les mer ]

Menighetens årsmøte

Menighetens årsmøte blir 24 mars kl 19.00, i etterkant av skolens generalforsamling kl 18.00. Vi forholder oss til de enhver tids muligheter/restriksjoner korona gir oss, pr i dag 100 personer på anviste plasser. Utfyllende saksliste kommer, men i år er det flere viktige saker som skal diskuteres. Forslag til ny menighetsstruktur er noe av det interimstyret […]

[ Les mer ]

GENERALFORSAMLING OG ST.HANS-STEVNET

Hovedstyret har vedtatt at generalforsamlingen utsettes til høsten. Det var planlagt at GF 2021 skulle legges til Bibelskolen i Grimstad i juni, i forb m. St.Hans-stevnet som nå blir arrangert digitalt Ny dato for GF blir lørdag 25. september i Telemarks nye kirkebygg på Skauen. Her er oppdaterte frister knyttet til GF: Innsendelse av delegatlister […]

[ Les mer ]

Spenning mellom effektivitet og nærhet

DEN LILLE GRUPPEN HVOR NÆRHET PLEIES OG FÅR VOKSEDet ser ut til at Jesus brukte mye tid med Marta, Maria og Lasarus. Hjemmet til disse tre var nok et sted Jesus fikk slappe ekstra godt av å lade sine batterier. Vi ser i evangeliene at Jesus prioriterte veldig mye samvær med de tre disiplene Peter, […]

[ Les mer ]

Bønnemøter

Hver mandag fremover vil kirken være åpne fra kl. 20:00 – 21:00, foreløpig vil bønnemøtene være i kirkerommet. Der er det god plass! På møtene er du fri til å være stille, be, meditere eller å komme med bønneemner. Vi ber også for skolen, ungdom, menigheten, myndighetene våre, for fred i en urolig verden og […]

[ Les mer ]