Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

BÆREKRAFTIG LIVSTIL OGSÅ ETTER AT NORGE ÅPNES IGJEN

Matteus 16.24: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg». Det kan være enkelt å styre unna en slik forkynnelse som Jesus gir her. Som nordmenn med en levestandard langt over det de fleste andre i verden, da er det lett å styre unna […]

[ Les mer ]

Å være til stede

Espen Ottosen får på sin tur til Nord-Afrika, et innblikk i en tålmodig og krevende misjonshverdag. Et lite vindu mot våre misjonærers arbeid i Nord Afrika. Vi kan med glede melde at de nå snart reiser ut igjen, etter å ha vært koronafast i Norge en tid. Å være til stede – Norsk Luthersk Misjonssamband (nlm.no)

[ Les mer ]

Kast ikke dine perler for konspirasjonsteorier

Sannhet er viktig, spesielt for oss som følger han som er veien, sannheten og livet. Da bør vi være forsiktige og etterrettelige i hva vi sier, og hva vi deler videre på sosiale medier. Forspiller vi vår tillitt med å dele konspiratoriske clickbait-artikler som enkelt kan tilbakevises, svekker det vårt kristne vitnesbyrd. Konspirasjonsteorier kan rette […]

[ Les mer ]

ETTÅRINGSPROGRAM I DELK!

Andreas Johansson, Misjonssekretær i DELK skriver følgende: Jeg har den store gleden å kunne fortelle at Misjonskomiteen nå har formalisert et ettåringsprogram i DELK. Vi har nå avtalt med tre misjonsorganisasjoner – DNI, NLM og NMS – om å samarbeide om å rekruttere til noen utvalgte tjenestesteder for ”ettåringer”. Vi snakker da ikke om alder, […]

[ Les mer ]

Menighetens årsmøte

Menighetens årsmøte blir 24 mars kl 19.00, i etterkant av skolens generalforsamling kl 18.00. Vi forholder oss til de enhver tids muligheter/restriksjoner korona gir oss, pr i dag 100 personer på anviste plasser. Utfyllende saksliste kommer, men i år er det flere viktige saker som skal diskuteres. Forslag til ny menighetsstruktur er noe av det interimstyret […]

[ Les mer ]

Bønnehefte for fastetiden omarbeidet til norsk ved FBB

Vi lever i et samfunn der drap på det ufødte mennesket er opphøyet til en uangripelig menneskerett. Dette fatale og uforståelige svik av et hjelpeløst medmenneske har vi nå levd med i mer enn 45 år. Ikke bare vendes barnet ryggen, også kvinnen som bærer det, overlates ofte til seg selv med vanskelige livsbetingelser. Provosert […]

[ Les mer ]

GENERALFORSAMLING OG ST.HANS-STEVNET

Hovedstyret har vedtatt at generalforsamlingen utsettes til høsten. Det var planlagt at GF 2021 skulle legges til Bibelskolen i Grimstad i juni, i forb m. St.Hans-stevnet som nå blir arrangert digitalt Ny dato for GF blir lørdag 25. september i Telemarks nye kirkebygg på Skauen. Her er oppdaterte frister knyttet til GF: Innsendelse av delegatlister […]

[ Les mer ]

Spenning mellom effektivitet og nærhet

DEN LILLE GRUPPEN HVOR NÆRHET PLEIES OG FÅR VOKSEDet ser ut til at Jesus brukte mye tid med Marta, Maria og Lasarus. Hjemmet til disse tre var nok et sted Jesus fikk slappe ekstra godt av å lade sine batterier. Vi ser i evangeliene at Jesus prioriterte veldig mye samvær med de tre disiplene Peter, […]

[ Les mer ]

Bønnemøter

Hver mandag fremover vil kirken være åpne fra kl. 20:00 – 21:00, foreløpig vil bønnemøtene være i kirkerommet. Der er det god plass! På møtene er du fri til å være stille, be, meditere eller å komme med bønneemner. Vi ber også for skolen, ungdom, menigheten, myndighetene våre, for fred i en urolig verden og […]

[ Les mer ]

Sara fremme i sentral-Asia

Som dere sikkert er kjent med, ble det endringer i planene for Sara. Denne våren var det stor usikkerhet rundt utreise til Nord-Afrika på grunn av pandemien, og Sara takket da ja til en utfordring om å reise ut i tjeneste til Sentral-Asia. Hun fortalte følgende før utreise: «Nytt område vil si at det blir […]

[ Les mer ]