Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

Tid for bønn

Noen av våre kjære har sykdommer som gjør dem særlig utsatt. Vi er i bønn for de syke og i bønn for de som er engstelige for sykdom. Vi ber for helsepersonell og andre som står i ekstra utfordrende tak. Vi trenger å be for våre styresmakter i den krevende situasjonen de er. Nå er […]

[ Les mer ]

Mye er nå i endring, og vi tilpasser oss som kirkesamfunn! Her på hjemmesiden og på facebook siden vår vil det komme mye godt lesestoff i tiden fremover.Følg med, og inviter andre med inn i det digitale Delk Bjerkely.

[ Les mer ]

Å få eie tillit til Jesus ppå alle slags dager er slett ikke å være på et synkende skip

Lokalmenighet i unntakstilstadDet er annerledes dager for de fleste av oss. Noen av dere som leser dette har helseutfordringer fra før, som gjør risikoen større i møte med den mye omtalte smitte. Er du redd?  Noen av dere har uvante kabaler å legge, med barn mye mer hjemme enn vanlig. Andre er bekymret for  permiteringer […]

[ Les mer ]

Møter i Bjerkely kirke og Coronavirus

Med den situasjonen vi når har i landet med Coronaviruset, så er det besluttet at vi følger myndighetenes råd. All møtevirksomhet i Bjerkely kirke innstilles til og med 26 Mars. Det jobbes med å få på plass noen løsninger for å sende taler de påfølgende søndager på nett. Hilsen eldsterådet.

[ Les mer ]

FIRE NYE MEDLEMMER I BJERKELY MENIGHET

Famlien Bygballe Poulsen dukket opp i vårt menighetssenter en hverdag for et par år siden. De hadde kort før flyttet fra Danmark og vurderte Bjerkely skole for sine to barn. Nå har Anne Lene (35), Simon (35), Julia (9) og Josias (12) blitt medlemmer av Bjerkely menighet. Det er stor takknemlighet i lokalmenigheten vår for […]

[ Les mer ]

Vil du være med i en bibelgruppe?

Morten Askjer er bibelgruppe-koordinator i Bjerkely.

[ Les mer ]

Da er byggeprosjektet i mål!

Endelig kan vi glede oss over at hele bygget i Døvikveien 2 er ferdig og i daglig bruk.
Her er noen nøkkeltall for prosjektet.

[ Les mer ]

Informasjonsbrosjyre om Bjerkely menighetssenter

I brosjyren er det informasjon om kirken, utleie og om skolen. Klikk på linken for se brosjyren, og evt. skrive den ut.

[ Les mer ]

Preken i Bjerkely kirke oversatt til engelsk?

Vi ønsker at folk som har engelsk som hovedspråk kan få oversatt til engelsk under møter og gudstjenester.

[ Les mer ]