Menighetsmøter – Referater

Menighetsmøter i Bjerkely menighet

Her ligger referater for menighetsmøter som har vært holdt i Bjerkely menighet (Nordre Vestfold menighet fram til nov. 2016)
Innkallinger ligger og her fram til det aktuelle menighetsmøte er holdt.

[ Les mer ]