Om oss

Hvordan bli medlem i DELK

Info for deg som ønsker å melde deg inn i Det Evangeliske Kirkesamfunn.

[ Les mer ]

Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal.

[ Les mer ]

Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden.

[ Les mer ]

Hva vi tror og bekjenner

Trosgrunnlaget for Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden.

[ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et Eldsteråd som består av prest + tre eldste valgt av aktive medlemmer. Menigheten har kun prest og rengjøringspersonale i ansatte stillinger.

[ Les mer ]

Organisering

I DELK Bjerkely menighet er Menighetsmøtet det øverste organet for de fleste saker, men menighetens eldsteråd har øverste myndighet i åndelige spørsmål.

[ Les mer ]

Vil du engasjere deg?

Det er mange måter du kan engasjere deg i menigheten på – her er oppgaver for enhver smak. Det dreier seg bl.a om forbønn, søndagsskoleledere, kirketjenere, kirkekaffe og diverse utvalg.

[ Les mer ]