Prestens hjørne

Hvorfor har du håp?

Av Andreas Johansson

[ Les mer ]

Jeg var fremmed og dere tok imot meg

Flyktninger utfordrer oss

[ Les mer ]

Hvordan er ett disippelliv?

Hva ønsker Jesus av oss?

[ Les mer ]

Mektige Iranere/Irakere som tilber verdens frelser

Andakt over versene 1-12 i det 2. kapittel av Matteusevangeliet

[ Les mer ]