Diakoni i Bjerkely menighet

Diakoni er menighetens arbeid med nestekjærlighet som perspektiv; det er kirkens omsorgstjeneste. Eller sagt på en annen måte; evangeliet i praktisk handling gjennom nestekjærlighet og et inkluderende fellesskap.

Det diakonale arbeidet i Bjerkely er dels organisert, dels ved at alle menighetens medlemmer ser hverandre, og at de tar ansvar for og bidrar praktisk. Ja, ikke bare praktisk, men også er der når noen trenger «ei hand å holde i»

Heidi Halvorsen skriver så fint i diktet «Syng for meg» i den nylig utgitte boka si «Utsikt», som peker i retning av at diakoniet er noe mer enn å handle på butikken for en gammel, eller skifte om til sommerdekk for en med vond rygg:

Når tonene har stilnet                          For når du synger tennes håpet

Når sangen min er borte                     Når du synger finnes trøst

Når tausheten tar over                        Når du synger får jeg hvile 

Kan du synge for meg da?                  Så kan du synge for meg da?

Når stemmen ikke bærer                     Sangen du synger blir Hans sang til meg

Når hjertet er for tungt                        Sangen du synger blir min

Når munnen holdes lukket                  Sangen du synger bryter gjennom alle murer                         

Kan du synge for meg da?                   Den når inn i mitt innerste rom

Når tvilen roper høyest                         Syng for meg når motet svikter

Når redsel kveler lyden                        Syng for meg når Gud er taus

Når forvirring tar over                        Syng for meg i nattens redsel

Kan du synge for meg da?                   Bare syng for meg! Syng for meg!

Det organiserte diakonale arbeidet i Bjerkely menighet tilrettelegges gjennom Herman Næss. Han er tidligere prest og har, i tillegg til menighetens medlemmer med seg en spesiell gruppe som kan trå til ved behov.  

Ofte er det vel så mye en samtale som praktisk hjelp som er behovet. Da er det godt å vite at i tillegg til diakonitjenesten, har Bjerkely et eldsteråd og noen andre som stiller sin tid og erfaring til disposisjon; som kan «synge for deg», slik Heidi ber om i sitt dikt.  Og som Heidi er en av flere som har sagt ja til, nemlig å være en samtalepartner for akkurat deg som trenger det. Når du trenger det.  

Som sagt innledningsvis skal og vil Bjerkely menighet være et inkluderende fellesskap, der du skal kjenne at det er godt å høre til. Og vite at den dagen du skulle trenge en hånd, er det dit du kan gå!

Diakonileder Herman Næss kan du treffe på tlf 916 08 871