Er Jesus borte?


En glad barnesang lyder: «De trodde at Jesus var borte, de trodde at Jesus var død, da sto han på stranden en morgen som lyste rød»
Disiplene opplevde smertefullt tap av fellesskap. Jesus har blitt borte fra våre liv. Dette smertelige savnet var de ærlige på. Det trenger vi også å være når vi til tider føler mer Guds fravær enn Guds nærvær i våre liv. Jeg tror vi alle har slike erfaringer. Heidi Halvorsens dikt er til mye hjelp og trøst i Bjerkelysidenes leserkrets. Hvorfor? Jeg tror det er fordi Heidi deler så ærlig om både fravær og nærvær. Etter langfredagens smertefulle fravær ble nok Jesusgleden større enn noen gang, for de som fikk erfare Jesus igjen på en strand ved Genesaretsjøen. Kanskje det savn av fellesskap noen av oss opplever for tiden, kan bli porten til enda større takknemlighet over felleskap med Gud og felleskapet i kirken på Bjerkely?  
Erling Rimehaug fra boken: ”Når Gud blir borte” s23 «Det er først når du må savne noen du er glad i, at du oppdager dybden i kjærligheten. Alle som har måttet være uten kjæreste eller barn over noe tid, kjenner denne erfaringen. Det er når vi opplever fraværet at vi forstår hvor mye nærværet betyr.

Jeg har hørt mye forkynnelse om Guds nærvær. Jeg har lært at det er hva du opplever når du er på rett vei, det er belønningen for å søke Gud.Men få har hjulpet meg med å forstå Guds fravær. Henry Nouwen er en av de få. Han forteller meg at Guds fravær er en like naturlig del av livet som Gud nærvær, ja, at bare den som har opplevd fraværet, kan være i stand til å erfare nærværet. Fraværet er en etappe på Guds vei, likså vel som nærværet.

Det store mysteriet i den guddommelige åpenbaringen er at Gud oppretter intimitet til oss ikke bare ved at Kristus kom, men ved at han forlot oss” skriver han, og minner om Jesu ord: ”Det er til gagn for dere at jeg går bort.” – -”Hvis vi fornekter smerten i hans fravær, vil vi ikke være i stand til å smake varig nærvær,” skriver Nouwen.”  Tilleggsopplysning fra Morten: (Nowen var fra Nederland, en anerkjent professor som overrasket mange ved å bruke sine siste yrkes år i bofellesskap med multihandicappede barn) Boksitatet ovenfor er gjengitt på Bjerkelys sider med velvillig tillatelse fra Erling Rimehaug.

Hilsen Morten prest