ETTÅRINGSPROGRAM I DELK!

Andreas Johansson, Misjonssekretær i DELK skriver følgende:

Jeg har den store gleden å kunne fortelle at Misjonskomiteen nå har formalisert et ettåringsprogram i DELK. Vi har nå avtalt med tre misjonsorganisasjoner – DNI, NLM og NMS – om å samarbeide om å rekruttere til noen utvalgte tjenestesteder for ”ettåringer”. Vi snakker da ikke om alder, men om tjenestetid. Alderen er fleksibel oppover, men tilbudet er særlig for de som er mellom 19-30 år. Dermed er oppfordringen klar: Sørg for at ungdomslederne og ungdomsgruppene får del i dette. Jeg tenker at det er viktig å si noe til de som nå går på ungdomsskole og videregående at ”når de blir gamle nok” finnes det muligheter…

Tanken med å sende unge mennesker på korttidstjeneste er selvsagt at de skal få gjøre en innsats – i å tjene med Guds kjærlighet og å være et vitne om Jesus. Men tanke nummer to er at DELK på denne måten kan rekruttere framtidige misjonærer. Tanke nummer tre er at et år som ettåring ”utenfor komfortsonen» forhåpentligvis også vil bidra til modning og avklaring, slik at flere vil ta på seg oppgaver i det som er eller vil bli lokalmenigheten deres.

Det meste som er viktig står her: https://www.delk.no/ettaringstjeneste-i-delk/