Fellesmøte på Re Helsehus 13. mars kl 19.00

Misjonær Kjell Østby og sanggruppa Rø-Li deltar.
Fellesarrangemnet NLM, Normisjon og DELK

Kjell Østby vi ta for seg tema: ”Utvandrere, innvandrere og medvandrere – tanker rundt møter mellom mennesker i vårt globale samfunn”.

 

Enkel kveldsmat.

Alle hjertelig velkommen.