FIRE NYE MEDLEMMER I BJERKELY MENIGHET

Famlien Bygballe Poulsen dukket opp i vårt menighetssenter en hverdag for et par år siden. De hadde kort før flyttet fra Danmark og vurderte Bjerkely skole for sine to barn. Nå har Anne Lene (35), Simon (35), Julia (9) og Josias (12) blitt medlemmer av Bjerkely menighet. Det er stor takknemlighet i lokalmenigheten vår for den berikelse denne nye familien er i fellesskapet. De fire Bygballe Poulsen, ble ønsket velkommen i Gudstjenesten 1 mars i år. Simon hadde en spontan hilsen hvor han humoristisk og åpenhjertig fortalte om de første møtene med Bjerkely miljøet. På første Gudstjeneste hadde de dunket borti hverandre og hvisket en felles forståelse av at dette var vel noe merkelige greier. De kom fra en menighets setting med veldig annerledes kulturuttrykk og reagerte naturligvis negativt på noe meget ulikt det de var vant til. Simon fortalte i Gudtjenesten herlig fritt, om hvordan de hadde fått møte menneskene i Bjerkely menighet.  Dette gjorde uvant kultur til en mer og mer bagatellmessig sak. De nye DELK medlemmene har et engasjement og et vitnesbyrd som det er god grunn til å takke Gud for.Vi på Bjerkely har blitt veldig glade i familien Bygballe Poulsen og ønsker hjertelig velkommen som medlemmer. Nye som kommer til beriker og gir oss en større fylde av Guds gaver.