Spennende samlivskurs

6. og 7. februar 2015 vil det bli et samlivskurs på kommunehuset i Re. Inspirator og kursleder vil bli Ole-Magnus Olafsrud.
Trenger du barnevakt ring: 905 47332 (Odd Gjerpe)

Bilde2

Ole-Magnus Olafsrud har bakgrunn i organisasjonen Navigatørene. Han har lang og bred erfaring fra råd-giving, sjelesorg og ledelse av kurs/seminarer. Olafsrud har skrevet flere bøker om mellommenneskelige relasjoner i familie, nærmiljø og menighetsliv. Bøkene kan kjøpes til redusert pris under kurset.

Hvorfor samlivskurs?
Som bilen trenger jevnlig service for å fungere godt, trenger også parforholdet vedlikehold og utvikling for å styrke relasjonen og skape vekst. I familierelasjoner kan det begynne å ”knirke” uten at vi gjør noe med det — helt til noe ryker og blir vanskelig å reparere. Dette kurset skal gi oss verktøy til å styrke og utvikle samlivet.
Hvem passer kurset for?
Dette kurset vil være til god hjelp for par i alle aldre, med eller uten barn, som ønsker å investere i sin relasjon i form av ny kunnskap og inspirasjon. Kurset passer for alle oss som lever med vanlige gleder og utfordringer i relasjonene våre.
Hvilke tema tas opp?
”Så fint at vi er forskjellige” Om enhet i forskjellighet og slitesterk kjærlighet
”Om du bare hadde vært annerledes!” Om oppvekst, selvbilde og endringsprosesser
”Det er ikke det jeg mener…” Om kommunikasjonen med ord, følelser og kroppsspråk
”Nå er jeg sliten og lei!” Om påfyll, venner og nærmiljø m.m.
Hva slags metode brukes?
Veksling mellom undervisning og samtaler i par. NB! Det blir ikke gruppesamtaler hvor man må utlevere seg for andre. Kurset skal være en igangsetter av de gode samtalene — til beste for forholdet mellom voksne og eventuelle barn. Av praktiske årsaker og for å få god tid til hver-andre, satser vi på barnefrie kursdager.
Program:
Fredag 6. februar:
18.30-19.00 Registrering
19.00 Kursstart
20.30 Pause m/kveldsmat
21.30 Slutt
Lørdag 7. februar:
10.00 Kursstart
12.00 Pause m/lunsj
15.00 Slutt

Påmelding og pris:
Hvert ektepar/par betaler 500,- . Inkl. matservering
Påmelding: Send en e-post med navn og adresse til Re kirkekontor v/Fredhild Einang: post@re.kirken.no
Kan også ta kontakt på mobilnr.: 40 90 31 00
Betalingskonto: 2400.31.53319. Merk : ”Samlivskurs”.
Kontaktpersoner:
Sølvi K. Lewin og Jon-Geir Dittmann for Den norske Kirke Reidar Gamst for menigheten OASEN Morten Askjer for Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn