Endelig planløsning i 1. etg.

1. etg. skal romme kirke, gymsal, kafeområde med minglerom, prestekontor m.m
Her er de endelig tegningene.

 

Trykk på linkene så får du opp gode tegninger av prosjektet.

Endelig plantegning 1 etg.

Det er tenkt en mellometasje over deler av 1.etg.

Planløsningen for dette ser du her Plantegning mesanin