Fra bakaksler til kors og døpefont

– Dette er dagen! Sa tilsynsmann Rolf Ekenes i åpningsordene ved vigslingsgudstjeneste i nye Bjerkely kirke. – Dette er dagen som Herren har gjort, la oss juble og glede oss på den! Salme 118, 24.

Vigsling Bjerkely kirke – 27.november 2016.

Etter sytti uker og 16000 – 17000 dugnadstimer, er dagen kommet. Det er første søndag i advent, første søndag i det nye kirkeåret, og første søndag i ny kirke. Hvem skulle tro at det var mulig? Men i dag er alt klappet og klart, sola skinner og folk strømmer til. 350 stoler er satt frem, med glede konstaterer vi at vi må finne frem flere. Det er ikke vanskelig å følge oppfordringen om jubel og glede fra salme 118, på denne dagen. Vi er takknemlig til byggekomiteen, dugnadsgjengen, forbedere og alle som har bidratt, mens takken til Gud bobler i hjertet.

Men bor Gud virkelig på jorden?

– Himlers himmel kan ikke romme deg, langt mindre dette hus, fortsatte tilsynsmannen. Det var også leseteksten for dagen fra 1.Kongebok 8, – Så stod Salomo for Herrens alter midt foran hele Israels menighet. Han bredte hendene sine ut mot himmelen og sa: Herre Israels Gud! Det er ingen Gud som du, verken oppe i himmelen eller her nede på jorden. Du holder pakten og viser godhet mot dine tjenere når de ferdes helhjertet for ditt ansikt. Men bor Gud virkelig på jorden? Se himmelen og himlers himmel kan ikke romme deg, langt mindre dette hus som jeg har bygd! Vend deg mot din tjeners bønn og hans rop om nåde, Herre min Gud! La dine øyne våke over dette huset natt og dag, over det stedet der du har lovet at navnet ditt skal bo. Ja, hør bønnen om nåde som din tjener og ditt folk ber, vendt mot dette stedet. Hør og tilgi!

Ikke bygget, men Jesus skal skinne

Vi har fått en praktisk og flott kirke, og et bygg som kan brukes til langt mer enn Gudstjenester. Rett innenfor dørene er det kafe og minglerom, eget rom med lave stoler og bord til søndagsskolen, småbarnsrom med stort vindu inn til kirken, stillerom og stor gymsal, som kan inkluderes i kirkerommet. Og ikke minst, er det god akustikk, det kunne Borre Vocale bekrefte. Samtidig har Bjerkelyfolket hele tiden sagt: det er ikke så viktig at det blir så flott her. Det er Jesus som skal skinne i denne kirken, ikke bygget.  – Ikke glem alt godt er gave fra Gud, sang Familiekoret, både de og Borre Vocale bidro med vakker sang under Gudstjenesten.

Fra bil-kirkegård til levende kirke

Tilsynsmannen ønsket Guds rike velsignelse for arbeidet videre og minnet om hvordan det så ut for 1 ½ år siden. – Da så det mer ut som en bilkirkegård her. Borti hjørnet der, sier han og peker, – lå det en haug med bakaksler. Ikke et vondt ord om bakaksler, altså, de trenger vi alle sammen, fortsatte han, – i dag står det et kors og en døpefont der. Prekenteksten er fra Matt 21, 1-11 om Jesu inntog i Jerusalem. – Løs dem og før dem til meg, sa Jesus. Vi mennesker er bundet til 1000 ting under himmelen, bare Jesus kan løse oss. Hvis det, ved Guds gode ånd, kan skje i dette hus, da er hvert spikerslag, all vaskingen, all planleggingen, da er det verd det alt sammen, sa han. Så gikk prosesjonen ut av kirken, med korsbæreren i front, ut av kirken ut til folket.

Tekst: Torun Fadum Døvik

Foto: Tormod Fredriksen

Flere bilder fra gudstjenesten ser du i bildestripen over.