Framdrifts- og økonomiplan for hele prosjektet

Her kan du se hvordan byggekomiteen ser for seg framdriften og kostnadene fram til ferdig kirke og skole.

Framdrifts og økonomiplan mars 2015