Frivillige til Re helsehus

Kjære frivillig i kirke og menighet

Kirken i Re har sammen med DELK menigheten i Undrumsdal et fint samarbeid i forhold til Re Helsehus. Det gjelder et jevnlig andaktstilbud. Disse andaktene blir satt stor pris på av både beboere, pårørende og besøkende. Til dette arbeidet trengs det frivillige som er behjelpelige med å følge til andakten, hjelpe til med nattverd og sang m.m. Det har vært en pause i andaktene en periode nå på grunn av korona, men de starter opp igjen nå snart.

I tillegg til andaktene har vi startet opp gågruppe for eldre som er blitt veldig godt tatt imot. Til dette arbeidet trenger vi frivillige som kan hjelpe til slik at flere eldre får kommet seg en tur ut i vårværet. Vi trenger hjelp både til tur, samtaler og til å lage til en enkel kafe` utenfor kirkekontoret. Gåturene er foreløpig på samme tid som andaktene pleier å være, onsdager fra kl. 10.30 ,men vil bytte til en annen dag snart slik at vi ikke får flere aktiviteter på samme dag.

Vi er derfor frimodige og spør om du kan tenke deg å hjelpe til med noen av aktivitetene våre. I denne omgang i forhold til andaktene og gåturene. Du bestemmer selv hvor ofte du kan tenke deg å være med😊.

  • Andakter : Onsdager fra kl. 10.30. Oppmøte ved helsehuset. (Hjelpe til med sang ,nattverd , hente beboere etc.)
  • Gå turer : Tirsdager fra kl .10.30 .Andre dager ved behov. Oppmøte ved helsehuset. Hjelp til å følge på tur i Revetal sentrum , praktisk hjelp til å lage en enkel  Kafe` utenfor kirkekontoret , samtale og besøkstjeneste ved behov.

Dersom du kan tenke deg å være med som frivillig på vegne av kirke og menighet, vennligst ta kontakt med:

Terje Evensen, diakon: tel 980 23456 / te893@kirken.no

Jon Geir Dittmann, sokneprest: 90016943 / jd483@kirken.no

Ragnhild Christophersen, sokneprest : 92403663 / rc824@kirken.no

Morten Askjer, prest DELK : 91737207 / morten.askjer@delk.no