Gaver til menighetens arbeid – med skattefradrag

Takk til alle som ønsker å støtte arbeidet med midler, slik at vi kan skape og bevare en tro på vår herre og frelser, Jesus Kristus.

For gaver til DELK med skattefradrag må det opprettes en avtale. Fra 2017 er det bare avtaler opprettet i ny ordning som gjelder for skattefradrag. Maks skattefritt beløp for 2020 er 50 000,- pr. person.

Det er to typer registrering, og disse kan kombineres:

1.  Avtalegiro/Avtale Straks

a. AvtaleStraks er den raskeste og enkleste måten å registrere seg på. Da registrer man seg helt fram til banken med bankID. Det tar noen dager før registrering er gjort i Nets (tidligere Bankenes Betalingssentral, BBS).

b. En avtalegiro kan fylles ut manuelt og sendes til DELKs hovedkontor. Den settes i kraft etter 4-6 uker.

Avtalegiro til misjonsarbeidet i DELK

Avtalegiro til prestetjenesten i DELK

Avtalegiro til Menighetsbidrag for Bjerkely menighet

Avtalegiro til Bjerkely menighet sitt skole – kirke prosjekt

Vær oppmerksom på at det er mulig å endre beløp og betalingsdato i nettbanken.

2. Innbetaling av enkeltgaver med KID.

3000.24.91210

KID-nr for enkeltgaver får du ved å kontakte DELK-kontoret, klikk her for å sende epost.

Hvilke formål kan brukes i skattefradragsordningen?

• Gaver til DELKs drift

• Prestetjenesten

• Misjonsarbeidet

• Menighetsbidrag for hver menighet

• Prosjekter som menigheter har fastsatt

Ønskes mer informasjon kontakt DELKs regnskapsfører Venke Gjelstad på telefon 33 35 93 53, mobil 464 67 042.  Du kan sende epost til vsg@delk.no eller et brev til DELK, Døvikveien 2, 3176 Undrumsdal.

Takk til alle glade givere.