Ønsker du å gi en gave til menighetens nye kirke / skole

Her er info om hvordan du kan støtte dette prosjektet.

Vi er helt avhengig av at mange støtter dette prosjektet med gaver, og takker hjertelig for alle som vil være med på å gjøre dette prosjektet mulig.

Ønsker du å gi en gave med skattefradrag:

Fyll ut Avtalegiro til DELK Nordre Vestfold sitt skole kirke prosjekt. Maks skattefritt beløp for 2018 er 40 000,- pr. person.

Hvis du ønsker å gi enkeltbeløp med skattefradrag må du kontakte Venke S. Gjeldstad på hovedkontoret. Mail Venke, eller ring på tlf. nr. 333 59353 / 464 67042.

Ønsker du å gi gave uten skattefradrag:

Bankkonto nr: 3000 37 53553 brukes for ordinære gaver til dette prosjektet.

Husk gjerne på prosjektet i bønn. Be om at Gud kan bruke både prosjekttiden og bygget til å føre menigheten nærmere Jesus og vinne nye mennesker for evigheten.