GENERALFORSAMLING OG ST.HANS-STEVNET

Bibelskolen i Grimstad

Hovedstyret har vedtatt at generalforsamlingen utsettes til høsten. Det var planlagt at GF 2021 skulle legges til Bibelskolen i Grimstad i juni, i forb m. St.Hans-stevnet som nå blir arrangert digitalt

Ny dato for GF blir lørdag 25. september i Telemarks nye kirkebygg på Skauen. Her er oppdaterte frister knyttet til GF:

  • Innsendelse av delegatlister til HK: Ny frist 14. mai.
  • Forslag til saker som skal opp på GF: Frist 14. mai.
  • Interpellasjoner: Frist 11. september.

Forslag til saker som ønsket behandlet i generalforsamlingen, kan sendes til hovedstyret fra menigheter, grupper av medlemmer eller enkeltmedlemmer. Iht. grunnreglene skal disse være hovedstyret i hende senest tre måneder før generalforsamlingen. Hovedstyret ber allikevel om å få saker tilsendt innen 14. mai, slik at det kan være mulig å behandle disse før sommeren. Dette blir allikevel en frist som er to måneder etter opprinnelig frist om GF ville blitt arrangert i juni. Saker sendes per epost til hovedstyrets sekretær, til torgeir.dovik@delk.no. Det er hovedstyret som fastsetter generalforsamlingens agenda og forbereder sakene.

Interpellasjoner meldes direkte til tilsynsmannen senest to uker før GF, til bertil.andersson@delk.no.

Mer informasjon og detaljer vil komme før sommeren. Saksagenda og forslag til vedtak skal være sendt delegatene senest en måned før generalforsamlingen.