GIVERTJENESTE

Bjerkely menighet har mange økonomiske forpliktelser som lønnskostnader, avdrag og renter på lånet til eiendommen osv. Vi har etter Corona-nedstengningen fått nedgang i gaver og bortfall av leieinntekter.

Det merkes godt at den ukentlige kollekten ikke er på det vanlige nivået. Eldsterådet oppfordrer derfor til å sende gaver til Bjerkely menighet.

Dette kan gjøres på Vipps nr. 19825 eller nettbank til Bjerkely Menighet DELK’s konto 3000 36 24249.

Husk at det også er mulig å benytte det skattefrie gave-alternativet til konto.nr 3000.24.91210 (Gjelder Prestetjenesten, Nybygget, Menighetsbidrag og Misjon).

Dere som ikke allerede har KID-numre får det ved å kontakte Venke Gjelstad på DELK’s Hovedkontor, 33 35 93 53 / 464 67042

Vennlig hilsen Ole Døvik, Odd Gjerpe, Harald Lie og Morten R Askjer