Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden.

Som menighet og enkeltkristne har vi vår identitet og tilhørighet I KRISTUS

På søndager, samt gjennom bibelundervisning i forskjellige former og gjennom leirarbeid ønsker vi å formidle budskapet om Jesus som frelser til både små og store.

Vi ønsker å være et fellesskap FOR HVERANDRE

Gjennom de mange aktivitetene som foregår tilknyttet kirken ønsker vi å legge til rette for mange og gode fellesskap, både for barn, ungdom og voksne.

Det kristne budskapet skal forkynnes og formidles til stadig flere UT I VERDEN

Gjennom diakonalt arbeid lokalt i vår egen menighet, og gjennom misjonsarbeidet som koordineres sentralt i DELK, ønsker vi å ta Jesu ord om å gå ut i verden og gjøre alle til disipler på alvor. Våre utsendinger fam. Andersson i Mongolia på bildet over er et eksempel på dette.