Hva vil vi?

I Kristus, for hverandre, ut i verden.
Denne visjonen er laget på Ryenberget, men er så god at vi har den som vår, til vi får vår egen.

Som menighet og enkeltkristne har vi vår identitet og tilhørighet I KRISTUS

På søndager, samt gjennom bibelundervisning i forskjellige former og gjennom leirarbeid ønsker vi å formidle budskapet om Jesus som frelser til både små og store.

 

Vi ønsker å være et fellesskap FOR HVERANDRE

Gjennom de mange aktivitetene som foregår tilknyttet kirken ønsker vi å legge til rette for mange og gode fellesskap, både for barn, ungdom og voksne.

 

Det kristne budskapet skal forkynnes og formidles til stadig flere UT I VERDEN

Gjennom diakonalt arbeid lokalt i vår egen menighet, og gjennom misjonsarbeidet som koordineres sentralt i DELK, ønsker vi å ta Jesu ord om å gå ut i verden og gjøre alle til disipler på alvor. Våre utsendinger fam. Andersson i Mongolia på bildet over er et eksempel på dette.