Hvem er vi?

Bjerkely menighet er en luthersk frikirke med medlemmer fra Nordre del av Vestfold og kirkebygget vårt ligger i Undrumsdal.

Bjerkely menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke. Mer om DELK kan du lese på kirkesamfunnets hjemmesider.

Vi er en menighet for nordre del av Vestfold og holder til i Bjerkely kirke i Undrumsdal. Kart finner du her.

Bjerkely menighet hadde per. november 2017 nær 570 medlemmer.