Hvor mye penger er det samlet inn?

Her kan du følge med på hvor mye som er gitt for å gjøre drømmen om et tjenlig og moderne kirke-/skolebygg mulig.
Pr. 1. februar 2018 er det samlet inn totalt kr 3 653 223,-

Trykk på plansjen under, så ser du hva som totalt er samlet inn så langt.