Informasjonsbrosjyre om Bjerkely menighetssenter

I brosjyren er det informasjon om kirken, utleie og om skolen. Klikk på linken for se brosjyren, og evt. skrive den ut.

Her er link til informasjonsbrosjyre : Brosjyre Bjerkely menighetssenter

Brosjyren blir delt ut til alle husstander i RE, samt Nykirke, Skoppum m.fl steder.

Det vil og bli lagt ut brosjyrer i kirken, slik at du kan ta med å dele ut til naboer og andre du vil ha en unnskyldning for å snakke med.