Mektige Iranere/Irakere som tilber verdens frelser

Andakt over versene 1-12 i det 2. kapittel av Matteusevangeliet

Gjennom en stjerne hadde Gud varslet vismennene.

Når vi også denne julehøytiden har pyntet med stjerner i våre hjem, minner det om vår Betlehemsstjerne. Ordets stjerne som er i stand til å lede de forskjelligste mennesker til et møte med Jesus.

”Stjernen ledet vise menn til den Herre Kristus hen, vi har og en ledestjerne – – – -” synger vi i julesangen ”Deilig er den himmel blå – ”

 

1.   TILBEDELSE

Vismennene sa: ”-vi så hans stjerne i Østen er kommet for å tilbe ham.” (ikke alle oversettelser bruker ordet tilbe)

Her ser vi den rette grunninnstiling til Jesus.

Jeg vil tilbe ham. Bøye meg for ham i ydmyk takk og bønn.

Gud vil med omsorg innby oss til å følge vismennenes eksempel.

Hva er forresten tilbedelse?

Det er mer enn å lire av seg noen tørre bønnefraser. Mer enn pliktmessige å si ord ut i lufta.

Tilbedelsen er det forunderlige som skjer når våre bønnestunder får bli dybdekontakt med Gud.

Den kjente forfatter Magnus Malm skriver: ”I Lammets tegn” s 260ff ”En kirke med overfladisk erfaring i bønn og tilbedelse blir snart et fromt speilbilde av verden i stedet for å være (”bilde”) av Gud..”

 

2.  DØD RETTROENDHET

Yppersteprestene og folkets skriftlærde i Jerusalem. De svarte helt korrekt på spørsmålet om hvor Kristus skulle fødes, men de fant ikke veien selv.

De ble ikke med til Betlehem.

De falt ikke ned for barnet.

Her ser vi at noe så bra og prisverdig som mye Kristen kunnskap, er ikke garanti for å finne den rette vei.

Det er bare om vi blir av de som i avhengighet bøyer oss for Barnet,  at vi dypest sett har velsignelse av vår Bibelkunnskap.

 

  1. TRÅKKA I SALATEN

Vismennene er som brent inn i historien fordi de søkte på rett plass og fant Jesus.

De bærer sitt navn med rette –  vismenn.

Men jeg er glad for at Bibelen ikke legger skjul på at også de vise tråkka feil. De falt og gjorde urett. Fornuften sa dem at Jerusalem måtte være den rette plass å leite. Det var den flotteste byen, der folk med makt og innflytelse holdt til. Vismennene ble mer opptatt av sine egne vurderinger enn av Guds ledestjerne. Da kom de inn på feil og farlig vei. De skulle ikke dratt til den grusomme Herodes, han som seinere iverksatte massakre av guttebarn i Betlehem.

Men Gud ga dem ikke opp. Han gav dem nye muligheter.

Hvis vi har levd med Gud har vi stadig gjort slike erfaringer.

 

  1. GLEDE

V10 ”Og da de så stjernen ble de over all måte glade.”

Gleden over å få lys over Bibelen igjen.

Gleden over at Gud ikke gav meg opp, selv om jeg hadde gått feil/gjort urett.

Gleden over syndenes forlatelse.

Morten Askjer

Morten er prest i vår menighet. Han begynte i denne stillingen våren 2014. Før det var han prest i Delk`s menighet i Skien i 16 år. Han er gift med Edel og har 6 barn.