Inspirasjonssamling 29. april kl 19, for deg som ønsker at flere skal bli glad i Jesus

Dette blir en kveld i Moe kirke, med fokus på hvordan vi kan nå mennesker i vårt eget nabolag og land med evangeliet.
Jarleif Gaustad (NLM) er foredragsholder.

 

 

INSPIRASJONSSAMLING

Onsdag 29. april 2015 kl. 19.00
i Moe kirke, Movn. 78, Sandefjord

Foredragsholder: Jarleif Gaustad
(fellesskapskonsulent i NLM Norge)

Å plante nye menigheter er grunnleggende for Kristi kirke på jord. Menigheten der du
hører til, ble etablert en gang. Hvem gjorde det, og hvordan skjedde det? Skal kirken
vokse, må nye menigheter etableres. All erfaring viser at flere menigheter fører til at
flere nås med evangeliet.
Vi i DELK ønsker flere menigheter på nye steder. Vi ønsker velkommen menigheter
bestående av DELK-ere og andre som allerede er kristne.

Og ikke minst ønsker vi å se
nye DELK-menigheter vokse opp på nye steder – som frukt av at mennesker uten Gud
og håp, er ledet til tro på Jesus og et liv med ham. Til dette trenger vi både kunnskap og
inspirasjon. Derfor ønsker vi å arrangere denne kvelden.

Jarleif Gaustad (38) er gift med Helga og
har tre barn (8-14 år). Han er fra Fredrikstad og har
jobbet i NLM sitt barne- og ungdomsarbeidet i 10 år. De
siste seks årene har han vært region- og kretsleder i NLM
Region Øst, samtidig som han har vært med på å plante
menighet i Follo. Han er nå fellesskapskonsulent i NLM,
med hovedansvar for planting av nye forsamlinger.

PROGRAM:
19.00 Velkomst ved tilsynsmann Rolf Ekenes.
19.10 Trenger vi nye menigheter for å nå nye mennesker med evangeliet?
v/Jarleif Gaustad.
19.45 Enkel kveldsmat.
20.15 Jarleif Gaustad deler med oss erfaringer og utfordringer ved
menighetsplanting, og viser oss mulighetene.
20.40 Samtale i grupper: Hvordan kan vi i DELK virkeliggjøre det vi har hørt?
21.05 Plenumssamtale.
21.30 Slutt.

Arr: Menighetsplantingskomiteen i DELK