Kalender

Apr - 2020

05 Apr
Digitalt
Kl. 11:00
Palmesøndag
Planlegging av digitalt møte, mer info kommer.
09 Apr
Digital Gudstjeneste
Kl. 11:00
Skjærtorsdag
Prest: Morten Askjer
10 Apr
AVLYST
Kl. 11:00
Langfredagsmøte
Tale v/Musikkutvalget

12 Apr
Digital Gudstjeneste
Kl. 11:00
Påskedag
Prest: Morten Askjer
Høytidsgudstjeneste
Offer til Prestetjenesten
15 Apr
AVLYST Betweens fra kl 18:00 til 20:00
Kl. 18:00
Tweensa må være så store at de kan komme uten (beste)foreldre, selv om disse er ønsket med!
15 Apr
AVLYST Møte i misjonsgruppa
Kl. 19:00
2. onsdag i april på grunn av Påske


16 Apr
Salmekveld
Kl. 19:00
18 Apr
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

19 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2.s. i påsketiden
Offer til Konfirmantarbeid

21 Apr
Hvitveisen
Kl. 17:30
Barn fra 4-13 år
26 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
3.s. i påsketiden
Prest: Boe Johannes Hermansen
Offer til Misjon

Mai - 2020

02 Mai
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

03 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s. i påsketiden
Offer til Kirke/ skole
05 Mai
Hvitveisen
Kl. 17:30
Barn fra 4-13 år


07 Mai
Lovsangskveld
Kl. 19:00
10 Mai
Konfirmasjon
Kl. 11:00
5.s. i påsketiden
Prest: Morten Askjer
Offer til Nødhjelp
11 Mai
Dugnad
Kl. 17:30
Dugnadsarbeid for skolen og menigheten


11 Mai
Dugnad
Kl. 17:30
Dugnadsarbeid for skolen og menigheten

13 Mai
Betweens fra kl 18:00 til 20:00
Kl. 18:00
Tweensa må være så store at de kan komme uten (beste)foreldre, selv om disse er ønsket med!

13 Mai
Møte i misjonsgruppa
Kl. 19:00

16 Mai
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

17 Mai

Kl. 10:00
Menigheten inviteres til skolens arrangement kl…… (Kommer eget program)
21 Mai
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Kristi himmelfartsdag
Offer til Kirke/ skole

21 Mai
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Kristi Himmelfartsdag
Fred Arve Fahre
Offer til Kirke/ skole
24 Mai
Søndagsmøte
Kl. 23:06
Tale v/Familiekoret
31 Mai
Gudstjeneste
Kl. 23:07
Morten Askjer