Kalender

Jan - 2020

21 Jan
Temamøte
Kl. 18:30
v/Ole Magnus Olafsrud
Temamøte med O. M. Olafsrud \"Medvandrer\"

24 Jan
Familiekoret
Kl. 16:30
26 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4.s. i Åp.tiden
Bertil Andersson
Innsettelse ny eldste

Offer til Kirke/ skole

28 Jan
Hvitveisen
Kl. 17:30
Barn fra 4-13 år

Feb - 2020

01 Feb
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

02 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
5.s. i Åp.tiden
Tale v/Trond Eriksen og Bent Døvik
Evangeliesenteret, v/Trond Eriksen og Bent Døvik

Offer til Evangelie-kafé
05 Feb
Betweens fra kl 18:00 til 20:00
Kl. 18:00
Tweensa må være så store at de kan komme uten (beste)foreldre, selv om disse er ønsket med!

07 Feb
Familiekoret
Kl. 16:30
09 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Såmannssøndag
Tale v/Randi Anne Skårdal
Offer til Misjon
11 Feb
Hvitveisen
Kl. 17:30
Barn fra 4-13 år

12 Feb
Møte i misjonsgruppa
Kl. 19:00
13 Feb
Salmekveld
Kl. 19:00
15 Feb
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

16 Feb
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Kristi forklaringsdag
Prest: Erling Rantrud
Offer til Prestetjenesten
23 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Fastelavnssøndag
Tale v/Ivar Lyngås
Offer til Kirke/ skole
25 Feb
Hvitveisen
Kl. 17:30
Barn fra 4-13 år

29 Feb
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

Mar - 2020

01 Mar
Gudstjeneste
Kl. 11:00
1.s.i fastetiden
Morten Askjer
Offer til Konfirmantarbeid
08 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2.s. i fastetiden
Offer til Kirke/ skole
10 Mar
Hvitveisen
Kl. 17:30
Barn fra 4-13 år

11 Mar
Møte i misjonsgruppa
Kl. 19:00
13 Mar
DELuKs leir
Kl. 16:00
Tur til Bondal 13.3 - 15.3 OBS! Se informasjon om arrangement på Facebook (tid 13. mars)

15 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i fastetiden
Tale v/Bjørn Lauritzen
Offer til Bondal

18 Mar
Betweens fra kl 18:00 til 20:00
Kl. 18:00
Tweensa må være så store at de kan komme uten (beste)foreldre, selv om disse er ønsket med!
19 Mar
Konsert ??
Kl. 19:00
Musikkutvalget jobber med mulige kandidater
22 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Maria budskapsdag
Olaf Engestøl
Offer til Kirke/ skole

22 Mar
Fellesmøte Bjerkely
Kl. 19:00
DELK, MORMISJON OG NLM
24 Mar
Hvitveisen
Kl. 17:30
Barn fra 4-13 år
25 Mar
Generalforsamling og Årsmøte
Kl. 18:00
Skolens generalforsamling og menighetens årsmøte

28 Mar
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover
29 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s. i fastetiden
Tale v/Elin Rønning
Offer til Lokalt menighetsarbeid

Apr - 2020

02 Apr
Påskespill
Kl. 18:00
Bjerkely skoles påskespill - alle er hjertelig velkomne

05 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Palmesøndag
Invitasjon til Hauges Minde, Østfold? Drøftes i ER for videre planlegging
09 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Skjærtorsdag
Morten Askjer

10 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Langfredagsmøte
Tale v/Musikkutvalget
12 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Påskedag
Morten Askjer
Høytidsgudstjeneste
Offer til Prestetjenesten
15 Apr
Betweens fra kl 18:00 til 20:00
Kl. 18:00
Tweensa må være så store at de kan komme uten (beste)foreldre, selv om disse er ønsket med!

15 Apr
Møte i misjonsgruppa
Kl. 19:00
2. onsdag i april på grunn av Påske

16 Apr
Salmekveld
Kl. 19:00
18 Apr
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover


19 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2.s. i påsketiden
Offer til Konfirmantarbeid
21 Apr
Hvitveisen
Kl. 17:30
Barn fra 4-13 år
26 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
3.s. i påsketiden
Boe Johannes Hermansen
Offer til Misjon

Mai - 2020

02 Mai
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

03 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s. i påsketiden
Offer til Kirke/ skole
05 Mai
Hvitveisen
Kl. 17:30
Barn fra 4-13 år


07 Mai
Lovsangskveld
Kl. 19:00
10 Mai
Konfirmasjon
Kl. 11:00
5.s. i påsketiden
Prest: Morten Askjer
Offer til Nødhjelp
11 Mai
Dugnad
Kl. 17:30
Dugnadsarbeid for skolen og menigheten


11 Mai
Dugnad
Kl. 17:30
Dugnadsarbeid for skolen og menigheten

13 Mai
Betweens fra kl 18:00 til 20:00
Kl. 18:00
Tweensa må være så store at de kan komme uten (beste)foreldre, selv om disse er ønsket med!

13 Mai
Møte i misjonsgruppa
Kl. 19:00

16 Mai
DELuKs Granly
Kl. 19:30
Fra 8. klasse og oppover

17 Mai

Kl. 10:00
Menigheten inviteres til skolens arrangement kl…… (Kommer eget program)
21 Mai
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Kristi himmelfartsdag
Offer til Kirke/ skole