Kalender

Jul - 2020

19 Jul
Søndagsmøte
Kl. 11:00
7.s. i treenighetstiden
Tale v/Georg Steinsland
Offer til Misjon
26 Jul
Fellesgudstjeneste på Granly
Kl. 11:00
8.s. i treenighetstiden
Fellesgudstjeneste med Granly og Horten menighet i Granly kirke

Aug - 2020

09 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
10.s. i treenighetstiden
Ulf Asp
Offer til Prestetjenesten
16 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
11.s. i treenighetstiden
Tale v/Heidi Halvorsen
Offer til Kirke/ skole
23 Aug
Gudstjeneste
Kl. 11:00
11.s. i treenighetstiden
Morten Askjer
Familiegudstjeneste med dåp
Forbønnsgudstjeneste skoleansatte
Offer til Kirke/ skole

29 Aug
DELuKs Granly
Kl. 19:30
30 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
13.s. i treenighetstiden
Tale v/Elisabeth Fehn Olsen
Offer til Kirke/ skole