Kalender

Okt - 2021

31 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Bots- og bønnedag
Prest: Morten Askjer
Barnekor fra Telemark deltar
Offer til Prestetjenesten

Nov - 2021

07 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Tale v/Signe Gjelstad
Offer til Bjerkely menighetsbygg
14 Nov
Familiegudstjeneste
Kl. 18:00
25.s. i treenighetstiden
Prest: Morten Askjer
5-7kl. deltar. Misjonsmiddag og misjonsmesse etter Gudstjenesten
Offer til Misjon
21 Nov
Søndagsmøte
Kl. 18:00
Tale v/Øyvind Benestad
MorFarBarn i Bjerkely. Se eget program

28 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1.s. i adventstiden
Tale v/Elin Rønning
Offer til Bjerkely menighetsbygg

Des - 2021

05 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s. i adventstiden
Prest: Boe Johannes Hermansen
Offer til Søndagsskolen
12 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i adventstiden
Tale v/Sverre Bøe
Offer til DELK Ung
24 Des
Gudstjeneste
Kl. 15:00
Julaften
Prest: Morten Askjer
Offer til Misjon

25 Des
Høytidsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1.Juledag
Prest: Peter Rikard Johansen
Offer til Prestetjenesten