Kalender

Nov - 2020

29 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1.s.i adventstiden
Tale v/Martha Baksås
Offer til Ungdomsarbeidet

Des - 2020

06 Des
Gudstjeneste
Kl. 11:00
2.s.i adventstiden
Prest: Morten Askjer
Offer til Kirke/ skole
13 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s.i adventstiden
Tale v/Odd Gjerpe
Offer til Kirke/ skole
24 Des
Gudstjeneste
Kl. 14:00
Julaften
Prest: Morten Askjer
Julaftengudstjeneste med påmelding

Offer til Misjon

24 Des
Gudstjeneste
Kl. 15:30
Julaften
Prest: Morten Askjer
Julaften kl. 15:30 (Merk tiden!): Påmelding (Dette er et reserve-møte, dersom det blir fullt på møte som er satt opp kl.: 14:00).

Offer til Misjon
25 Des
Gudstjeneste
Kl. 11:00
1. juledag
Prest: Bertil Andersson
Høytidsgudstjeneste med påmelding

Offer til Prestetjenesten