Kalender

Jan - 2022

23 Jan
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s. i Åp.tiden
Tale v/Lillian Kallasten
Offer til Konfirmantarbeid
26 Jan
Bønnetime med forbønn og nattverd
Kl. 20:00
30 Jan
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
5.s. i Åp.tiden
Prest: Morten Askjer
5-7. Klasse deltar. Eldstemarkering
Offer til Misjon

Feb - 2022

01 Feb
Hvitveisen
Kl. 17:30
Se eget program
02 Feb
Betweens
Kl. 18:00
Se eget program
06 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
6.s. i Åp.tiden
Tale v/Lars Håkon Slette
Offer til Lokalt menighetsarbeid

09 Feb
Misjonsgruppe
Kl. 19:00
13 Feb
Familiemøte
Kl. 19:55
Såmannssøndag
Tale v/Torkjell Halvorsen
Offer til Bjerkely menighetsbygg
16 Feb
Bønnetime med forbønn og nattverd
Kl. 20:00

17 Feb
Diakoniet iviterer til møte
Kl. 18:00
v/Elisabeth Fehn Olsen
20 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi forkl.dag
Peter Rikard Johansen
Offer til DELK Ung

Mar - 2022

02 Mar
Betweens
Kl. 18:00
Se eget program
06 Mar
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
1.s.i fastetiden
Morten Askjer
1-2. Klasse deltar
Offer til Prestetjenesten
09 Mar
Misjonsgruppa
Kl. 19:00