Kalender

Mar - 2021

07 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i fastetiden
Tale v/Idar Brekkå
Sjekk Tønsberg kommunes regler under pandemien. Fysisk møte avlyst, men sendes på Facebook.
Offer til Byggeprosjekt
14 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4.søndag i fastetiden
Prest: Bertil Andersson
Sjekk Tønsberg kommunes regler under pandemien. Fysisk møte avlyst, men sendes på Facebook.
Offer til Ungdomsarbeidet

Apr - 2021

01 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Skjærtorsdag
Morten Askjer
Offer til Byggeprosjekt
02 Apr
Langfredagsmøte v/Musikkutvalget
Kl. 18:00
v/Herman Næss