Har du oppgaver i Bjerkely kirke?

Her kan du gå inn og sjekke når du er satt opp.
Ønsker du å ta på deg oppgaver, er det bare å gi beskjed til noen av de som står under «kontakt oss»

TRYKK HER for å komme til DELKs planlegger, der det står hvem som gjør hva, de forskjellige søndagene.

Her kan du se de forskjellige instruksene:

INSTRUKS FOR DRIFTSANSVARLIG

INSTRUKS FOR ELDSTE

INSTRUKS FOR KIRKEVERT

INSTRUKS FOR KLOKKER

INSTRUKS FOR LYDANSVARLIG

INSTRUKS FOR TELLING AV OFFER

INSTRUKS FOR VASK AV NATTVERDBEGER

INSTRUKS FOR PROJEKTORFØRER

INSTRUKS FOR FORSANGERE

INSTRUKS FOR MUSIKERE