Konfirmant?

Bjerkely menighet sammen med Granly menighet i Tønsberg, tilbyr konfirmasjon for de som ønsker det.

Konfirmasjonen er en milepæl i livet. I Bjerkely menighet har vi (sammen med Granly menighet i Tønsberg) et opplegg som består av samlinger på ettermiddagstid hvor vi har undervisning og samtale om viktige temaer i den kristne tro. I løpet av konfirmanttida deltar ungdommene også på en weekend sammen med konfirmantene fra de andre DELK-menighetene på Østlandet. Selve konfirmasjonsgudstjenesten er en av de første søndagene i mai.

For nærmere informasjon om innhold og opplegg, ta kontakt med presten vår.