Konfirmantlørdag og konfirmantpresentasjon

Lørdag 1. desember var ca 40 av DELK sine konfirmanter fra Granly, Bjerkely, Ryenberget, Moe og DELK Telemark samlet i Granly kirke til konfirmantlørdag.

Temaet var «Jesus». Hvem er Jesus? For å få et bilde av Jesus leste lederne 178 vers fra evangeliene der Jesus gjør alt fra å velsigne barna, via at han helbreder den ene etter den andre og snakker om seg selv som løsepenge, helt til at han forteller at han ikke kom for fred, men for strid. Hadde Jesus passet godt inn i kirka vår derom han hadde oppført seg slik det er fortalt om ham i evangeliene?

Konfirmantene rakk dessuten å leke i gymsalen, lære seg en helt nyskrevet lovsang og øve på oppgaver til konfirmantpresentasjonen dagen etter.

Søndag 2. des var Granly- og Bjerkelykonfirmantene samlet til søndagsmøte i Granly kirke til presentasjon. Noen sang og spilte, noen hadde laget tegninger fra Jesus sitt liv som ble presentert på storskjerm, noen leste bibeltekster som hadde gjort inntrykk på dem, noen dramatiserte prekenteksten og enda noen samlet inn takkeofferet.

Og fortsatt klinger utfordringen fra Jesus, for han var så radikal at han både inviterer absolutt alle mennesker til å tro på på ham, og forventer at etterfølgerne hans går «all in». Jesus er spesiell, og vil alltid være det.

 

Bjerkelykonfirmantene er: Hannah Sofie Lie, Mina Sveen Horn og Halvor Semb