Kontakt oss

Bjerkely har en prest i 90% stilling og mange frivillige i forskjellige oppgaver, deriblant 3 eldste. Ta gjerne kontakt med en av oss.

Menighetens styre:

Leder: Alf Henrik Engen

Styremedlem: Synøve Ness

Styremedlem: Kari Anne Asp

Styremedlem: Bernt Kåre Volden

Styremedlem: Ragnar Thollefsen

Styremedlem: Harald Lie

Varamedlem; Aud Merethe Luhr

Menighetens eldsteråd:

Leder, Eldste Ole Døvik, e-post eller mobil: 95 72 33 34

Prest Morten Askjer, e-post eller mobil: 91 73 72 07

Eldste Odd Gjerpe, e-post eller mobil: 90 54 73 32

Eldste Harald Lie, e-post eller mobil: 90 92 91 17

Diakoni og bønnetjeneste: Herman Næss: 91 60 88 71

Personer du kan ringe i tillegg til prest og eldste dersom du har ting du vil snakke med noen om:

Karin Heum, e-post eller mobil: 97 77 98 57

Heidi Halvorsen, e-post eller mobil: 90 66 97 13

Reidun Lundekvam, e-post eller mobil: 41 22 01 75

Synøve Ness, e-post eller mobil: tlf 99 03 21 63

Du kan følge Bjerkely menighet på Facebook HER.

Kart: Klikk HER.

Gaver med skattefradrag

Gaver uten skattefradag

Fakta

Besøksadresse Døvikveien 2, 3176 UNDRUMSDAL

Postadresse Døvikveien 2, 3176 UNDRUMSDAL

E-post bjerkely.menighet@delk.no

KONTAKTINFO LOKALER

E-post utleie bjerkelybooking@delk.no

E-post drift bjerkelyvaktmester@delk.no

Tlf. nr. driftsansvalig: 94859710