Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et Eldsteråd som består av prest + tre eldste valgt av aktive medlemmer. Menigheten har kun prest og rengjøringspersonale i ansatte stillinger.

De som har det åndelige og praktiske ansvar for menigheten er Eldsterådet (ER). Det består av menighetens valgte prest og tre eldste som velges for femårsperiode av aktive medlemmer.

I Bjerkely menighet har vi prest ansatt i 90% og rengjøringspersonale i 10% stilling. Resten av oppgavene gjøres av frivillige, som i enkelte tilfeller får noe godtgjørelse for dette.

Prest og eldste står selvsagt til disposisjon for samtaler og sjelesorg, syke- og hjemmebesøk. Du vil ofte treffe dem på menighetens gudstjenester og møter, eller du kan ta kontakt pr. telefon eller epost.