Lederskifte 2019/2020 – Bjekely menighet

Bjerkely menighet kan se tilbake på sine første 10 år med stor takk til Vår Herre for mange og gode nådegaver og tjenester i funksjon. Med alle medvirkende, store og små oppgaver, så tror jeg tallet blir tresifret og vi tror og håper at tjenestene blir utført med iver og glede.

Ved nyttår 2019/2020 hadde vi en skifte i ledelsen av menigheten. Kåre Solberg har stått i ledelsen disse 10 åra og mye har skjedd med sammenslåing av 3 menigheter Venneborg, Solberg og Døvik menigheter til nå Bjerkely menighet. Tre kirkebygg er avhendet og Bjerkely
skole er flyttet til det nyopprettede menighetssenteret Bjerkely i Døvikveien 2 i Undrumsdal. Her
har vi også gleden av å ha fått på plass DELKs hovedkontor i 3 etasje.
Dette er et enormt løft og tilsier at det drives godt i alle ledd i organisasjonen. Menighetslivet er
mangfoldig med møte virksomhet hver søndag og mye annen virksomhet ellers i uka på
dugnadsbasis.

Kåre Solberg gikk ut og Odd Gjerpe tok over stafettpinnen. Odd har vært svært aktiv i byggeprosessen og vi er veldig glad for at han nå også er villig til å ta del i ledelsen av menigheten. Odd er aktiv og energisk og som sin forgjenger godt syn for den åndelige dimensjonen og hvorfor/hvordan vi skal være en kirke i området vårt. Kåre og Odd har flotte og gode støttespillere i sine koner Marit og Aud Irene. Vi er dere alle stor takk skyldig for den tjenesten dere har stått i og den tid og resurser dere har bidratt med og forsatt bidrar med.
Vi er glad for å ha dere med videre og med deg i ledelsen Odd.

Ønsker dere
Guds rike velsignelse.
Styreleder Ole Døvik