Leirer for voksne

Hver sommer arrangerer DELK sentralt to leirer på Bondal Fjellstue.

BIBELDAGER er åpen for alle – her kan man kombinere fjellturer og fellesskap med grundig bibelundervisning.

VI OVER 60 er som navnet sier et tilbud om kristent fellesskap i vakre omgivelser for d over 60. For detaljer og program, kontakt menighetens sekretær eller se på sidene til Bondal.